Cesta přes údolí smrti

28.06.2015 16:21

Bylo časné dopoledne, ale v Darkshire jako byl pozdní večer. Krov temnoty ležel jako obvykle po celé krajině, místní však tuto věc snad už ani nevnímají. malá skupinka dobrodruhů, čítající Veraine, Redknifa, Reaga a Draika se chystala na svou cestu přes Deadwing pass. Poslední jmenovaný zašel ještě před odchodem prohodit pár slov s momentální velitelkou Hlídky před radnicí a dozvěděl se od ní zajímavé informace.

Za poslední měsíc zmizela v onom průsmyku už třetí karavana železné rudy z místních dolů. Jelikož náklad je moc objemný a hlavně těžký pro vzdušnou přepravu a Alianční jednotky tyto zásoby potřebují pro svůj rozvoz v oblasti bažin, bylo zvykem posílat karavany přes nehostinný průsmyk. Někdo nebo něco však karavany v poslední době drancuje. Starosta Darkshire tak nabídl poměrně vysokou odměnu za zjištění a odstranění příčiny těchto komplikací. 

Jelikož se skupinka přes průsmyk chystala tak jako tak, nebylo od věci se na toto zaměřit. Když se Draik vrátil oznámit to ostatním, seznal, že se rozmlouvající hlouček rozrostl o další dvě osoby. Představili se jako Sanisha, elfí léčitelka a trpasličí šaman Gornag. Oba dva následně projevili zájem přiložit ruku k dílu a nebylo proč to odmítat, jelikož Deadwing pass je místo tuze nebezpečné.

Po krátké přípravě se všichni vydali na cestu. Hranice Duskwoodu dosáhli bez problémů. Okolí se pak během několika metrů změnilo. Temnou trávu vystřídala holá kamenitá cesta, stromy vystřídaly vysoké špičaté skály a keře balvany svalené z nich. Na prvním rozcestí našli ceduli hlásající varovné vzkazy komukoliv, kdo by chtěl jít dál. Bylo to o to přesvedčivější, že na stormě viselo několik oběšenců s rukama svázanýma za zády, coby výstraha. Nedbali však toho a obezřetně postupovali dál. Jediný zvuk krom větru ve skalách bylo občasné zakrákání velkých ptáků. 

O několik hodin později našli stezku vedoucí ke strému odpočívadlu, sloužícímu pocestným k opočinku. Na něm však našli zbytky zdemolovaných vozů karavan, stopy krve a poházené zbraně a zbytky vybavení. Redknife a Sanisha podle stop usoudili, že se jedná o ogry a druhá jmenovaná po elegantní proměně ve vznešeného látejícího dravce odlétla rychle prozkoumat okolí po jejich aktivitě. Úspěšně. Jejich tábor nebyl daleko. Dobrodruzi tedy na nic nečekali a v nestřeženém okamžiku do něj vpadli. Boj byl tuhý a intenzivní, ogři pobiti a krom veraine zasažené spalujícím bleskem jednoho z jejich mystiků a otřeseného Redknifa nikdo neměl vážnějšího zranění. 

Po průzkumu jejich ležení našli vše, co potřebovali. Bedny plné železné rudy, označené zásoby z karavan a bohužel i jejich kompletní osaznestvo, z nichž nikomu už nebylo pomoci. Stoly s naporcovaným lidským masem a kotlík plný vnitřností otřásl nejedním členem výpravy. Nebezpečí však bylo zažehnáno a po návratu do Darkshire dostál starosta svému slovu. Následné posezení v hospodě, kam, bohužel pro něj, dorazil opožděně ještě Gornagův starý přítel Thraain, se neslo v duchu vážnějšího rozhovoru. Sanisha i Gornag vypadali, že cesta a záměry čtyřčlenné skupinky je zajímají a jsou jim blízké. Rozhodně tedy není vyloučeno, že se jejich cesty ještě zkříží.