Průzkum na východ 2.0

06.09.2015 17:42

Vyslaní průzkumníci nebyli schopní nic zjistit. O čem? O větším táboru kultistů na východě Západních Morových zemí. Proč? Jejich hlídky byly moc husté, než aby se dostali opravdu dostatečně blízko. Jen byli schopni potvrdit jejich přítomnost.
Pohádky a legendy uprchlým dětem byly povyprávěny. Nyní je čas opět vyrazit do terénu. Prozkoumáme danou oblast a zřejmě bude třeba učinit i rázné kroky. Tedy lidově řečeno asi "dostanou kultisté na budku" (pokud na ni nedostaneme my).

 

Sešlo se sedm dobrodružných duší. Sedm je šťastné číslo. Zda mělo napovědět, jestli bude i tento večer, se teprve mělo ukázat. Všichni si zkontrolovali své vybavení i zbraně a pak si ve stájích půjčili koně. Na nich pak opustili pevnost a po cestě vyrazili k ležení kultistů na východ od pevnosti. Když se pak dostali ke kopečkům již nedaleko tábora, sesedlí z koní a nechali je kus stranou. Dále už pak šli pěšky. Byl to sychravý večer, dokonce začalo poprchávat. Všichni se halili do plášťů. Jen plechovky se tvářily, že jim je to jedno, a dál si chrastily co nejtišeji uměly. Což si každý dovede představit, jak to vypadalo.

Tábor byl rozlehlý, uprostřed jedna žena stále něco vyvolávala. Skupinka se rozdělila na dvě. Každá vyrazila na opačnou stranu. Když pak jedna rozpoutala zmatky ohněm. Druhá na sebe nenechala čekat a společně pak odstranili zmatené kultisty, kteří vybíhali ze stanů s cílem zabít vetřelce. Až nakonec zůstal jediný. Proč? Protože byl uzamčený v kleci. Při výslechu byl arogantní a odvolával se na chaos a že smrt je jen začátek. Víc prozradit nechtěl, i když mu pár bojovníků vlezlo až do klece a zkoušeli z něj vypáčit i násilím, proč že je zamčený. Otázka jim však byla zodpovězena sama, když se kultista roztřásl a v šíleném záchvatu se přeměnil na blob. Velký blob. Díky své formě pak pro něj bylo lehké "protéct" klecí a ihned šel po Darrianovi, který se k němu choval při výslechu nejtvrději. Toho zachránila Alecto. Pak šel blob po Reagovi, vcucl ho do sebe. Všichni se ho rychle snažili dostat ven. Nikdo netušil, že se Reag nechal spolknout schválně, aby si odebral vzorky. Zbraní proti blobovi byl nakonec vybrán oheň. A skutečně zabral. Reag byl zachráněn a blob upálen.

Všichni se shodli, že pokud by takových blobů bylo víc, pak by kultisté měli velmi mocnou zbraň. Bude tedy třeba projít stopy a zkusit najíž jejich laboratoř. To ale zase příště. :)

Screeny opět v galerii.