Draenei

Draenei

Draenei a jejich lore

Draenei...co všechno o nich musíte vědět, aby jste je mohli dobře hrát? Ikdyž jsou Draenei nejméně domyšlenou rasou světa Warcraftu, tak opravdu hodně.
 

Historie Draenei


Historie je pro Draenei hodně důležitá. Připomíná jim kým byli, jaké skutky udělali, ať už dobré, či zlé. Jejich historie je proto důležitá i pro nás všechny, protože jak se můžem bez znalosti minulosti tohoto národa do nich vžít?

Kdo teda jsou ti Draenei? Odkud přišli?
Národ Draenei jako takový je starý přibližně 35 tisíc let. Ovšem jejich předci - Eredar již žili na planetě Argus po celé milénia. Jaké byly okolnosti rozdělení této rasy na dvě skupiny?

 Eredar byl národ, stvořený Titány už za Úsvitu Věků (stvoření vesmíru). Jako domovský svět jim byl dán Argus a pro lepší život dostali od Titánů obrovský talent využívat proudy kosmických energií ve svůj prospěch. Eredar takhle na Argusu postavili tisíce nádherných měst, ve kterých v klidu a míru žili po celé milénia. Jako hlavní město si ustanovili Mac'aree odkud jim vládl tzv. "Triumvirát z Mac'aree" složen z nejmocnějších mágů Argusu - Archimonda, Kil'jaedena a Velena.

Přibližně před 35 000 lety přilákala moc Eredar padlého titána - Sargerase Ničitele

 Ten jim nabídl ještě větší moc a nesmrtelnost výměnou za jejich služby. Zatímco Kil'jaeden a Archimond bez rozmyslu přijali, Velen váhal. Když pak noc na to měl vizi, ve které spatřil, že z mocného národa Eredar se stanou služebníčci bez vlastní vůle pachájící zlo ve jménu Plamené Légie, rozhodl se to šílenství zastavit. Pokusil se přemluvit Kil'jaedena a Archimonda, ale marně. Byli už pod vlivem Sargerasovy vůle a když vyslišeli, co jim Velen povídal, pokusili se ho zabít. On však z Mac'aree unikl živý a sám se vydal někam do neznáma - do mrtvých plání Argusu. Po několika dnech cesty znaven padl na kolena a prosil všechny bohy, známé i neznáme o zachránění jeho lidu i jeho samotného. V tu se před ním zjevil K'ure - Naaru a pověděl mu, že zachrání část jeho lidu i jeho samotného. Velen se pak vydal s nově nabytou silou zpět do Mac'aree, kde již čekala ta část Eredar, která ještě depodlehla Sargerasovi. Velen jim řekl, at jej následují po cestě spásy a oni tak udělali. Když došli tam, kde se prve Velen potkal s K'ure, spatřili zvláštní třpitící se horu. Podle K'ureho to byla mezidimenzionální loď, která je měla odvést do bezpečí.
Když se Kil'jaeden dověděl, co Velen provedl, považoval to za zradu a přísahal, že jej najde a jeho i všechny, kteří jej následovali zlikviduje.
Na mezidimenzionální lodi Velen pojmenoval svůj nový národ Draenei - vyhoštění.

 Tisíce let takhle Draenei bloudili vesmírem hledaje nový domov. Avšak pokaždé, když už si mysleli, že našli správnou planetu, objevili se jejich zkažení bratři (Ma'nari Eredar) a Draenei musel opět uniknout. Po dlouhém hledání konečně našli planetu, která byla ideálním útočištěm. Nazvali ji Draenor - Úkryt Vyhoštěných. "Přistání" však bylo velmi tvrdé a K'ure se zranil. Energie, která vznikala v důsledku jeho zranění přilákala duchy šamanistické rasy tohoto světa - orků. Když orci spatřili, co se okolo té zvláštní hory děje, nazvali ji Oshu'gun - hora duší. Když se pak Draenei s orky seznámili, orci jim pomohli postavit první sídla (v Nagrandu Haala, Telaar) a dovedli je do lesa Terrokar, kde Draenei položili základní kámen města Shattrath.

 Draenei žili na tomhle světě v klidu a míru po několik tisíc let. Avšak ani na Draenoru nemohli zůstat věčně skryti před zrakem Kil'jaedena. Ten, hledaje nové válečníky pro plamennou légii, objevil na Draenoru orky a pomocí Gul'dana (učedník Ner'zhulův) je všechny přinutil, aby se přidali k plamenné légii (donutil je vypít Mannorothovu krev). Když pak byli orci pod Kil'jaedenovým vlivem, bez lítosti a s touhou po rkvi se vrhli na Draeneiská města a zmasakrovali každého Draenei, včetně žen i dětí. Někteří Draenei byli evakuováni do Zangamarsh, kde se ukryli. Byli však zde i takoví, kteří se orkům hrdě postavili a bojovali s nimi. Ti, pokud přežili, zmutovali na nižší formu Draenei - Zlomené (Broken ones - Krokulei).
Když už bylo i velké město Shattrath zničeno a vzduchem se jen nesl zápach spáleného masa, orci zamířili do nejvyššího chrámu, kde hrdě čekali Kněží Aldor na svůj osud. Před chrámem se však zjevil Naaru - Mi'xi a pomocí moci světla vyhnal vyhnal orky pryč z města.

Draenei se z těch útoků ani nevzpamatovali a Draenor byl roztrhán a téměř celý zničen v důsledku otevření tolika mezidimenzionálních portálů vedoucích do Azerothu naráz. Když se pak kněží modlili ke Světlo a žádali o pomoc, zjevil se A'dal a za ním V'eru s G'erasem. Ti knězům Aldor slíbili pomoc se znovuvybudováním Shattrathu a obnovením národa Draenei.

Uplynulo pár desítek let a zdálo se, že všechno bude v pořádku. Většina orků prošla portály na Azeroth, některé Draeneiská města byla znovuvybudována...avšak Draenei věděli, že na Draenoru nemohou zůstat věčně. Dříve nebo později Kil'jaeden zjistí, že nebyli úplně vyhlazeni a nasadí všechno co má, aby dokonal svou pomstu. Chtěli teda znovu použít Oshu'gun a ukrýt se na jinou planetu, avšak A'dal jim řekl, že jejich příštím krokem bude protiútok. Nechal M'uruem sestrojit zcela novou mezidimenzionální loď - Tempest keep. S touhle lodí měli jít Draenei hledat nové spojence. Start však narušili Krvaví Elfové, kteří obsadili samotný Tempest Keep i 4 satelity, které jej doprovázely. Celá loď už ale byla evakuována a nacházel se zde pouze M'uru.
Jeden ze Satelitů však evakuovaný nebyl, a sice Exodar. Krvaví elfové se zde setkali se silným odporem. Během boje na palubě byl satelit "nastartován" a Exodar se rozletěl do kosmu. Během letu se skupince Krvavých Elfů podařilo poškodit "motory" satelitu, což způsobilo pád na Azeroth.

 Mezitím se k Shattrathu blížila armáda krvavých elfů, vedena Voren'thalem. Ti měli podle Kael'thasova příkazu zničit město a všechny, kdo jsou v něm. Když už byli před mostem do města a viděli A'dala, jak je odhodlaný bránit tohle město, Voren'thal k němu přišel, poklekl před ním a pronesl: "Měl jsem sen. A ty jsi byl v něm. Dovol mi sloužit všem Naaru a Světlu. Dovol mi bojovat ve tvém jménu."
A tak vznikla frakce Scryers.
 

Důležití Draenei/Eredar


Zde je pár jmen, které by váš Draenei určitě měl znát:

 

Prorok Velen
 Prorok Velen byl vždycky důležitým Draeneiem/Eredarem. Ještě kdysi před 25 000 lety byl jeden z Triumvirátu z Mac'aree a po Velkém Převratu a odletu z Argusu se stal politickým a duchovním vůdcem národa Draenei, kterým byl až do nedávna. Je to nejslavnější a nejrespektovanější Draenei vůbec.

 

Archimond Poskvrnitel
 Archimond Poskvrnitel byl stejně jako Prorok Velen jeden z Triumvirátu z Mac'aree. Nejspíš to byl nejmocnější mág z těch tří. Po Velkém Převratu se stal velitelem armády Plamenné Légie a asi před 8 lety byl zničen hrdiny Azerothu na hoře Hyjal. Jeden z nejvíce nenáviděných Eredar vůbec.

 

Kil'jaeden Podvodník
 Kil'jaeden podvodník byl posledním členem Triumvirátu z Mac'aree. Tam zastával roli mluvčího a téhle role se chopil i po Velkém Převratu. Jeho úkolem je nyní verbovat nové členy do Plamenné légie a ničit ty, kteří odmítnou sloužit Sargerasovi a je mu jedno, jaké prostředky při tom užije. Momentálně je z důvodu Sargerasovy nepřítomnosti velitel celé Plamenné Légie. Je také hlavní nemesis Velena a nejvíce nenáviděný Eredar ze všech.

 

Velekněžka Ishanah
 Velekněžka Ishanah je velitelkou Kněží Aldor. Po Velenovi je nejspíš druhou nejvíce respektovanou Draeneikou vůbec.

 

Jasnovidec Nobundo
 Nobundo byl kdysi vysoce postaveným Ochráncem Cti (Paladin), avšak po bitvě orky zmutoval na Krokula. Příběh Unbroken vypráví o tom, jak se bez sil vydal do Terrokaru a pokoušel se navázat spojení se Světlem. Marně. Nakonec Nobundo uslyšel hlas Ducha Větru, který mu povídal, at se vydá cestou elementů. Z Nobunda se tak stal první Krokulei (/Draenei) šaman. Velmi respektován hlavně mezi šamany.

 

Náboženství & filozofie Draenei


Náboženství a filozofie Draenei vypadá na první pohled stejně/podobně jako lidské náboženství. Je tady Svaté Světlo Stvoření (SSS) představující vševědoucí entitu čirého dobra. Draenei však neuctívají přímo Světlo, nýbrž Naaru, což jsou v podstatě ztělesnění SSS. Je to však jediný rozdíl?
Odpověď zní: nikoliv. Zatímco lidé o Světlu vědí pouze to, že JE a že jeho moc mohou použít v léčení zranění, nebo vyhánění zla, Draenei právě díky uctívání Naaru mají mnohem větší znalosti o "cílech SSS". Ku příkladu lidé si domysleli, že Světlo "chce" vyhubit všechno zlo a podle toho se chovají (např. krusáda a jejich šílenství). Na druhou stranu Draenei podle slov D'oreho vědí, že "bez Temnoty, Světlo nemůže existovat."
Tzn. dalo by se říct, že Draenei svým způsobem zlo nezatracují (což nutně neznamená, že s ním nebojují.) Jako vyjímka by se dala uvést Plamenná Légie, která sice představuje zlo, ale jiného druhu. Sargerasovi totiž jde o zničení všeho, co jeho bývalí bratři tiáni stvořili, tím pádem chce nastolit Chaos, což z něj dělá pro SSS (které se v podstatě stará o Řád vesmíru) nepřítele.

Pak tu máme šamany a jejich vztah k SSS a Naaru. Většinu šamanů tvoří Krokul, Ti se od SSS nezajímají, jelikož se od nich odvrátilo. Na druhou stranu nezmutovaní Draenei, kteří se vydali cestou šamanů SSS stále uctívají, ovšem jiným způsobem, než třeba Paladini, či kněží. Věří totiž, že SSS se jako představitel Řádu stará o rovnováhu i v přírodě. Že svazuje ohně do plamínků, aby nespálily vše živé. Že seskupuje vodu na jednom místě, aby nebyl celý svět pod vodou. Ale také že nechává pukat hory a vybuchovat sopky, aby jej všichni respektovali a nezapomněli na jeho sílu. Šamani komunikují s duchy jednotlivých elementů a věří, že takhle v podstatě komunikují s SSS.

A nakonec mágové a SSS. Už několikrát jsem slyšel, že prý mágové SSS neuctívají a že se dokonce nemají rádi s Knězi a Paladiny. U lidí možná, co já vím, ale u Draenei NE! A proč? Důvodů je několik. 1) Draenei mágové se od Lidských mágů zásadně liší. Jejich moc totiž nevychází z jejich znalostí. Ona jim přímo proudí v krvi (Jestli jste někdo hrál Baldur's gate, tak bych Draenei mágy přirovnal k Zaklínačům ) a proto se tedy nemusí střetávat s jejich filozofií. 2) V případě víry Draenei hrají velkou roli Naaru, kteří jsou v podstatě přímo "strojem na moudrost" a po čem mágové prahnou víc, než po vědomostech a moudrosti? (takže i kdyby neplatil bod 1., bod 2. jej nahradí) a nakonec za 3) přímo u A'dala stojí samotný Khadgar (asi nejmocnější lidský mág vůbec)...poslechněte si co říká a určitě ve vás nabude dojmu, že v sílu Naaru a SSS opravdu věří a uctívá ji.

 

Vztah Draenei k jednotlivým rasám


Než začnu psát konkrétní příklady, musím zmínit jedno slovíčko, které je v tomhle tématu velmi důležité. "Tolerance". Vztah Draenei k ostatním rasám není ani tak určovaný tím, co si o nich myslí oni, ale spíš tím, co si o nich myslí Naaru. Nádherným příkladem jsou Scryers. Draenei opravdu nejsou rádi, že mají ve městě někoho, kdo ještě nedávno vraždil jejich blízké, avšak podle slov Ishanah: "Není na nás, abychom soudili moudrost Naaru."
Tak tedy k jednotlivým rasám.

Draenei -> lidé
Draenei jsou ve většině případů lidem zavázáni, jelikož si je po pádu vzali "pod ochranná křídla". Také je spojuje uctívání SSS. Ovšem Draenei se občas mohou na lidi dívat "svrchu" kvůli jejich slabosti a touze po moci (mohou jim tim připomínat Ma'nari Eredar) a mohou se tak snažit chovat se vůči nim Mesiášsky.

Draenei -> Trpaslíci
Trpaslíci jsou Draeneiům v podstatě ukradení. Žijí na opačném kontinentu někde v podzemích, moc se s nimi nesetkávají.

Draenei -> Gnómové
V podstatě tsm. jako u trpaslíků, jen s tím rozdílem, že Draenei mohou Gnómy obdivovat pro jejich schopnost tvořit velké a důležité věci vzhledem k jejich výšce.

Draenei -> Noční Elfové
Draenei dluží Nočním Elfům své životy, jelikož jim hned po pádu Exodaru pomohli s léčbou zraněných a dodali jim nějaké jídlo a ostatní životně nutné suroviny. Z Aliance k nim mají asi nejblíž, protože jim Plamenná légie také způsobila hodně škod.

Draenei -> Orci
Nenávist. Je jedno jak mohou být SSS užiteční, na to, že vyvraždili 80% Draeneiského národa se prostě jen tak nezapomene. Nenávist vůči nim se však skrývá v srdci každého Draenei, nepromítá se v násilí na nich.

Draenei -> Trolli/Taureni
Draenei se s nimi nikdy nesetkali. Nemají na ně udělaný nějaký názor. Proto jsou Trolli a Taureni pouhými nepřáteli ve sváru mezi Alliancí a Hordou.

Draenei -> Forsaken
Jaké jsou vztahy tady, to opravdu netuším. Určitě je neberou stejně jako lidé (Stylem "Zbavíme tu nečistou havěť jejich špinavé existence"). Spíše bych řekl, že se k nim mají stejně jako k Trollům, nebo Taurenům.

Draenei -> Sin'dorei
Jsou schopní je vystát, ale s velkým úsilím. Nenávidí jejich aroganci, povýšenost, jejich hrdost na to co udělali, at už dobré, či špatné. Nenávidí je za to, co udělali s M'uruem, jak totálně zničili misi Tempest Keep, jak bez lítosti zabíjeli ostatní Draenei.

Draenei -> Horda
Nijak zvlášt na nich vysazení nejsou. Pouze pomáhají Alianci výměnou za to, že jim dříve pomohli. Všechny ty boje nejsou boje Draenei.

Draenei -> Aliance
Draenei pouze poskytují zbytku Aliance vojenskou sílu. Nic víc, nic míň. Od toho se odvíjí jejich vztah.
 

Charakter Draenei


Draenei se vyznačují především tím, že svévolně nepropagují svůj názor. To se hlavně týče názoru na ostatní osoby/rasy/frakce. Nikdy se nezapojí do diskuze se slovy "Ale ti orci jsou stejně šmejdi", aniž by se jich na ten názor někdo zeptal.Někteří jedinci se jako Draenei dokonce mohou cítit nadřazení nad ostatní rasy Azerothu. A proč také ne? Jsou lepší mágové, lepší inženýři. Dar Světla ovládají ze všech ras nejlíp a stejně tak jsou ze všech ras nejmoudřejší. Ale hlavně držet jazyk za zuby. Dále je opět důležité pravidlo TOLERANCE. Některým Draenei se možná nelíbí Gnómové. Přesto drží jazyk za zuby, protože jejich osobní názor momentálně není důležitý, když s Gnómy zrovna bojují bok po boku.
Většina Draenei se však chová stejně. Všechny kteří jsou oddaní Světlu milují a ty, kdo po cestě Světla nejdou tomu se tam snaží dopomoci. Dalo by se říct, že celý tenhle národ trpí Mesiášským komplexem.
Takhle přibližně vypadá profilový Draenei.

 

Naaru a jejich atributy

O'ros - Naděje
K'ure - Soucit
A'dal - Víra
D'ore - Moudrost
M'uru - Obětavost
Mi'xi - Odvaha
Xi'ri - Trpělivost


 

Standardní společná modlitba

(Ukázka modlitby prováděné na Czechdreamu.)

Kněz provede rituální očistu omytím ve Světle (Lightwell) a poté přistoupí k věřícím.

Draenei, Lide Světla. Naše víra nás vedla do tohoto chrámu, abychom dostáli modlitbě k Naaru. Avšak naše srdce jsou ztěžklá. Očistěme nejprve svoji duši a vyznejme se z hříchu, aby naše slova mohla stoupat k uším Naaru a připojila se k jejich hudbě v těžkou tuto dobu.
Buďme tiše, neboť srdci netřeba slov, a ptejme se sami sebe:

I. Provinil jsem se proti vůli Naaru?
II. Přál jsem jinému zlého?
III. Zalhal jsem?
IV. Pochyboval jsem o moci Světla a dobrotě Naaru?
V. Zhřešil jsem tělem?
VI. Odmítl jsem pomoci?
VII. Smýšlel jsem nedobře o svých blízkých?
VIII. Nedodržel jsem slib?
IX. Zabil jsem, aniž jsem musel?

Nastane chvíle ticha na přemítání a zpytování svědomí.

Cítíte vinu? I já cítím vinu, neboť my všichni jsme vinni. Ale věřme, že obrátíme-li se ke Světlu a budeme naslouchat svatému hlasu, jímž k nám Naaru promlouvají, dojdeme odpuštění. Neboť Naaru jsou Světlo, Čistota a Dobro. Naaru jsou Odpuštění.
Lide Světla, vzpomeňte na Velena, jenž se v pocitu nejhoršího zoufalství modlil a jeho volání vyslyšel K´ure!
Pomodleme se slovy Proroka:

Kněz pronáší modlitbu po verších, ostatní opakují.

V zoufalství volal jsem o pomoc
a Světlo mi bylo dáno darem
skrze slova a dobrotu Naaru,
jenž vyslyšeli mé prosby.

V radosti volám po Světle
a Světlo mě provází v mém životě
skrze slova a dobrotu Naaru,
jenž ochraňují mě a mé blízké.

Poté kněz sestoupí blíže k věřícím.

Jsem ústy Naaru a má náruč je objetím Světla. Přistupte ke mně, neboť ve jménu Světla vám požehnám.

Věřící přistupují jednotlivě ke knězi. Tradičně každému řekne:

Žehnám ti, Bratře / Sestro.

Při požehnání kněz sešle PW: Fortitude. Též může s věřícím krátce pohovořit podle toho, jak se to hodí, např. se zeptat na rodinu atp.

Po obřadu kněz zůstává přítomen v chrámu pro případ, že by ho někdo z věřících chtěl vyhledat a promluvit si s ním.

 

 

Svatební rituál a modlitby k jednotlivým Naaru poskytneme na požádání.

 

 

A na závěr

Doporučený mravní Kodex Draenei

Nepřej jinému zlého.
Nezalži.
Nepochybuj.
Nehřeš tělem.
Neodmítni pomoci.
O blízkých smýšlej dobře.
Dodrž slib.
Nezabíjej, pokud nemusíš.
Vůle Naaru je svatá.


Nepřej jinému zlého
Nebuď škodolibý, pomstychtivý. Projevuj soucit s nepřítelem. Tvá dobrota je tvá zbraň. Ukaž, že jsi lepší. Pomysli na M’urua. Dobro je v každém. Pomoz je najít těm, kdo ho odmítají, skrze vlastní dobrotu.

Nezalži
Buď čestný, mluv pravdu. Nepodej křivého svědectví.

Nepochybuj
Nikdy nepochybuj o moci Světla a dobrotě Naaru. Nikdy nepochybuj o vůli Naaru. Měj v úctě kněží Aldor, neboť oni jsou ústy Naaru. Věř, neboť A’dal je víra. Měj naději, neboť O’ros je naděje.

Nehřeš tělem
Tvoje tělo je svaté, neboť v něm koluje Světlo. Měj úctu ke svému tělu, jakou úctu máš k Naaru. Nesmilni, nepožívej alkohol a omamné látky, neboť jsou to jedy, které tě tráví, a vzdalují tě Světlu.

Neodmítni pomoci
Neodmítni pomoci, jsi-li požádán, nabídni pomoc, pokud nejsi. Buď trpělivý jako Xi’ri, pokud tvou pomoc odmítají. Mysli na K’ureho a jeho soucit.

O blízkých smýšlej dobře
Miluj své blízké, přátele a svou rodinu, neboť oni milují tebe. Nepřej jim nic zlého a nic zlého si o nich nemysli, i když udělají chyby.

Dodrž slib
Co slíbíš, splň. Přísaha je štítem Světla.

Nezabíjej, pokud nemusíš
Zabíjej služebníky Sargerase. Zabíjej ty, kteří chtějí zabít tebe. Zabíjej ty, kteří chtějí zabít tvé blízké. Zabíjej ty, kteří chtějí zabít bezbranné. V boji buď odvážný a mysli na odvahu Mi’xiho, ale v zabíjení počínej si moudře a modli se k D’oremu, neboť D’ore je moudrost.

Vůle Naaru je svatá
Naaru jsou Světlo. Naaru jsou moudrost. Naaru jsou dobro. Naaru vědí, nelze pochybovat o jejich vůli. Kdo pochybuje o vůli Naaru, dosud neporozuměl.

Taková jest vůle Naaru! Taková jest vůle Světla!

 

Zdroj z textů pro Czechdream od uživatelů Gotaan, Elro, Yrween, Anaara a Mokkun.