Noční elfové od Seitheacha - NOVÉ

Noční elfové od Seitheacha - NOVÉ

Tento průvodce má za úkol zavést vás do světa Nočních elfů, poukázat na odlišnosti od ostatních ras a poskytnout vám co největší množství informací ohledně této zajímavé a záhadné rasy. Díky tomuto průvodci snad budete lépe obeznámeni s rysy této rasy a napomůže vám při vašem Role-play.

 

Obsah:

 1.  Názorové skupiny
 2.  Vzhled a rysy
 3. Původ Nočních elfů
 4. Kultura Nočních elfů
 5. Víra
 6. Organizace, kde můžeme najít noční elfy – v rámci společnosti Kaldorei i mimo ní
 7. Různé pohledy a názory ve společnosti Kaldorei
 8. Vztahy mezi ostatními rasami
 9. Přírodní spojenci nočních elfů
 10. Povolání– možnosti RP
 11. Profese – možnosti RP
 12. Jazyk
 13. Města a kraje
 14. Běžné chyby v RP Nočních elfů
 15. Seznam použitých zdrojů

 

Kapitola I. - Názorové skupiny

Začněme naši cestu zde u různých názorových skupin, které se nachází v rámci společnosti nočních elfů. Je to poměrně důležitá kapitolka, neboť v posledním desetiletí se udála velká spousta změn v jejich společnosti a tudíž je důležité pro vaši postavu, jak se s těmito změnami dokázala vyrovnat.

Na úvod se také hodí říct, že pokud hrajeme za nočního elfa, musíme si uvědomit, že to není člověk ani trpaslík, ba ani gnóm. Zatímco tyto jmenované rasy si jsou v chování podobné díky minulým stykům a společné minulosti noční elfové se od nich velice liší. Je to dáno odlišným prostředím, ve kterém vyrůstali, a výchovou. A právě toto se potáhne s vaší postavou, ať už patří do jakékoliv skupiny.

Pro lepší představu si představme stupnici od jedné do deseti, kde se deset představuje velice konzervativního jedince, zatímco jedna představuje velmi liberálního elfa.

 

Konzervativní (7-10)

Tito noční elfové vyznávají tradice a hodnoty, které znají z dob před Třetí válkou(Warcraft 3). Dbají na staré tradice a snaží se je prosazovat. Nemusí se jim zamlouvat změny v životním stylu či ve vládě. Mohou se stavět kriticky ke zrušení omezení, co se týče rolí muže a ženy ve společnosti. Budou nedůvěřiví a podezřívaví k cizincům, ačkoliv budou k jejich přítomnosti tolerantní. Jinými slovy je pro ně typická víra ve staré způsoby a tradice, které budou zarytě obhajovat a budou je považovat za nadřazené.

Rozhodně tato skupina elfů bude zastávat nepřátelský postoj k warlockům, lovcům démonů a rytířům smrti.

Čím nižší číslo však ve stupnici zaujmeme, tím méně konzervativní náš elf bude. Budou sice stále vyznávat staré hodnoty, přesto budou schopni učinit jisté kompromisy či ústupky ve své víře. Náš elf by tak třeba mohl obměkčit svůj pohled na zrušená omezení, co se týče rolí muže a ženy ve společnosti, přesto však bude zaujímat tvrdý postoj k cizincům a podobně.

Také se asi hodí poznamenat, že změny se ve společnosti nočních elfů zavádí pomalu. Teprve nedávno se jejich kultura setkala s novými věcmi či pravidly tím, že noční elfové vstoupili do Aliance. Potrvá nějakou dobu, než všichni elfové akceptují tyto změny. Z tohoto důvodu bude většina obyvatelstva této rasy spadat právě do této skupiny.

Příkladem může být noční elf, který dostane na výběr mezi lukem a puškou. Vybere si luk, třebaže puška má lepší vlastnosti.

 

Neutrální (4-6)

Neutrální elfové se nacházejí ve středu naší stupnice. Zpravidla jsou to elfové, kteří vyznávají staré tradice, ale nechovají takový odstup k novým věcem, se kterými se mohli setkat při vstupu do Aliance. Tito elfové mohou navazovat styky s jinými rasami a též cestovat mimo území Kaldorei nebo Kalimdor. Do této skupiny můžeme počítat vyslance ve Stormwindu či Ironforge.

Ač je jejich přesvědčení jako takové neutrální, obyčejně tíhnou k jedné či druhé straně. Konzervativnější jedinec bude pravděpodobně váhat, zda se v jistých ohledech odvrátí od starých způsobů, zatímco liberálnější kolega bude přístupnější novým věcem jako například použití pušky.

Obyčejně jsou vlídnější k ostatním rasám Aliance, ale přesto se v jejich městech, jako je Stormwind a Ironforge, nebudou cítit pohodlně, neboť lidská a trpasličí města jsou rušná oproti elfským. Rozhodně budou rádi za každý oddech mimo město.

Příkladem může být noční elf, který má na výběr mezi lukem a puškou. Vybere si tu zbraň, která bude lépe sedět k dané situaci, ačkoliv může být nedůvěřivý vůči pušce.

 

Liberální (1-3)

Liberální elfové se naopak odvrátili od starých tradic a starého způsobu života. Nevyhýbají se aliančním přátelům a dokonce jsou rádi v jejich společnosti. V jistém směru přijali i nové technologie, mnozí z nich raději používají pušku místo luku. Mohou se cítit stejně dobře ve Stormwindu jako v Darnassu.

Ačkoliv přijali mnoho nových zvyků, stále se nemohou odvrátit od svého původu. I na tom nejliberálnějšímu elfovi je znát, že kde leží jeho kořeny. Na to je třeba pamatovat. Stále mohou preferovat tradiční jídlo nebo se raději nacházejí v přírodě než ve městech. A ačkoliv jsou mimo své země, stále neochvějně věří v Elune, i když mohli Světlo přijmout jako alternativní pohled na život.

Mezi tyto elfy můžeme řadit ty, kteří se přidali k Argent Dawn/Argent Crusade. Také zde patří elfové, kteří se dali do služeb aliančních jednotek jako je 7th Legion. Patří zde i potulní žoldnéři. Na druhou stranu zde patří i ti, kteří nedokázali zvládnout „nový svět“ a propadli zločinu nebo různým kultům, zvlášť Soumračnému Kladivu.

Příkladem může být noční elf, který má na výběr mezi lukem a puškou. Vybere si pokaždé pušku, ať už se mu s ní lépe pracuje či je jen fascinovaný novým kusem technologie.

 

Kapitola II. - Vzhled a rysy

 

Výška a váha

Noční elfové bývají vysocí kolem sedmi stop, což tedy činí asi 213 cm na výšku. Muži bývají vyšší než ženy. Obyčejně jsou atletické, svalnaté a obratné postavy. Co se týče váhy, tak lze předpokládat, že při své výšce nebudou o mnoho těžší než někteří vysocí lidští jedinci v našem světě.

 

Kůže

Jejich kůže nabývá barev odstínů fialové od tmavých až po světlé barvy a též od téměř modré po světle fialovou.

 

Vlasy

Co se týče vlasů, obě pohlaví nosí jak krátké, tak dlouhé vlasy nejrůznějších barev jako je černá, zelená, modrá, bílá či fialová. Ženy si také často své vlasy zdobí ozdobnými čelenkami, listím a peřím. Muži obyčejně nosí širokou škálu různých vousů, z nichž některé by se mohly rovnat trpasličím.

 

Oči

Oči u nočních elfů nabývají pouze dvou barev a to stříbrné a jantarové. Ještě před Válkou Prastarých, jantarové oči byly považovány za znamení velkého osudu či moci. Mnozí Urození měli jantarové oči.

Po Válce Prastarých však bylo odhaleno, že jantarové oči jsou znamením velkého druidského potenciálu. Je také známo, že studiem druidismu se také dají získat jantarové oči, ačkoliv má elf původně stříbrné oči.

Rozhodně to však neznamená, že se každý elf s jantarovýma očima stane druidem nebo že elfové se stříbrnýma očima se nemohou stát druidy.

Zdá se, že ve dne noční elfové hůře vidí do dálky. Známe případ, kdy noční elf musel zamžourat očima během dne, aby něco v dálce uviděl.

 

Krev

Krev nočních elfů je fialová. Kvůli tomu, pokud by se noční elf začervenal, pravděpodobně by jeho kůže na lících velice ztmavla.

 

Smysly

Noční elfové mají silnější, lepší smysly než lidé. Zatímco člověk při nízkých úrovních světla moc nevidí, noční elfové jsou toho schopni.

To se také týká jejich schopnosti vycítit „špatnost“, zkaženost či zlo. Ale abych to upřesnil, jde spíš o subjektivní pocit v nějaké oblasti, ve které se zrovna nachází(něco jako když přijdete do starého, strašidelného domu, také nejspíš budete mít pocit, že ve vzduchu cítíte něco zvláštního, u nočních elfů je tohle však silnější).

 

Věk

Noční elfové byli kdysi nesmrtelní. Během bitvy na hoře Hyjal však obětovali svou nesmrtelnost k porážce Archimonda. Nevíme úplně přesně, kolika let se dožívají noční elfové bez své nesmrtelnosti. Uvádí se, že žijí i několik tisíciletí, tudíž mohou být velice staří.

Co se týče věku dospělosti, ani zde to není úplně jasné. Přesto se však často uvádí číslo 300 let, coby hranice pro dosažení dospělosti.

 

Povaha

Noční elfové mají divoké, téměř kočičími instinkty. Jsou obratní a rychlí, s bystrým zrakem dobrým sluchem. Mnozí z nich žijí hluboko v lesích společně s divokou zvěří.

Tak jako tak, žijí v souladu s přírodou a cítí se být jejími ochránci. Obzvláště druidové berou tento úkol velmi vážně, ovšem všichni elfové ctí přírodu a rovnováhu.

Noc je denní dobou těchto stvoření. Jsou zvyklí žít ve stínech obrovských stomů v Ashenvale, ve tmě se pohybují s lehkostí a využívají jejích výhod. Ačkoliv ničemu nebrání nočnímu elfovi žít během dne, budou se jistě lépe cítit ve tmě.

Vzhledem k vysokému věku, kterého se dožívají, se mohou i ti nejmladší elfové považovat za moudřejší a zkušenější, než jiné rasy.

Kapitola III. - Původ a historie Nočních elfů

 

Původ

Noční elfové věří, že byli zrozeni v temnotě a právě světlo Elune jim umožnilo vidět. Tato moc jimi prostoupila a umožnila jim vidět ve tmě a také používat moc Elune i tehdy, kdy měsíc na obloze není. Pojmenovali se jako Kaldorei(děti hvězd) a věří, že jsou dětmi Elune. Toto je legenda, které noční elfové věří.

Trollové naproti tomu mají svou vlastní verzi, která říká, že noční elfové se vyvinuli z trollů. Říká, že jistý kmen humanoidů dorazil na břehy Studny Věčnosti a usadil se tam. Studna na ně měla svůj vliv a změnila je. Dala jim také sílu, moudrost a dlouhověkost. Trollové věří, že onen kmen byl ve skutečnosti jeden z kmenů temných trollů. Tato verze byla oficiálně potvrzena.

Ovšem není známo, zda ve světě Warcraftu o tom noční elfové vědí. A je dost možné, že i kdyby jim to bylo odhaleno, tak by to nejspíš nevyvolalo žádný rozkol v jejich víře, že jsou dětmi Elune. Přecijen nepovažují trolly za sobě rovné a nikdy by to ani nepřipustili.

 

Časová osa

Před asi 15.000 lety – Původ - Kmen humanoidů osidluje břehy Studny Věčnosti a postupně se z nich vyvinou později známí Kaldorei. Posléze rychle expandují do okolí a vytvářejí vyspělou civilizaci.

 

Před více než 10.000 lety – Pád říše trollů - Říše Kaldorei se dostává do války s impériem trollů – Amani, Gurubashi, Drakkari. Kaldorei uštědřuje trollům těžké pořážky a rozvrací jejich říše.

 

Před 10.000 lety – Válka Prastarých – Pod dohledem lorda Xavia a královny Azshary začínají Urození v Zin-Azshari neopatrně využívat moc Studny Věčnosti a přitáhnou tak pozornost Sargerase a jeho Plamenné Legie. Urození se pokoušejí otevřít pro démony portál. Rozhoří se válka mezi Urozenými a zbytkem Kaldorei.

Mezitím Neltharion(Deathwing), Aspekt Země, byl Starými Bohy přiveden k šílenosti. Pokusil se zničit celý svět, ale byl zastaven dračími letkami a jejich spojenci Kaldorei. Přesto byla téměř zničena celá modrá letka. Neltharion a Malygos se vytratili.

Při posledním, zoufalém pokusu zastavit Sargerase od vstupu na Azeroth, Malfurion a jeho spojenci zničili Studnu Věčnosti. Ta však implodovala a roztrhla tehdejší kontinent. Tímto skončila Válka Prastarých. Illidan, Malfurionův bratr, však stihl nabrat několik lahviček s vodou Studny Věčnosti a na hoře Hyjal vylil jejich obsah do tamějšího jezera. Vznikla nová Studna Věčnosti. Za to byl Illidan uvězněn.

 

Před 9.000 lety – Stvoření Nordrassilu – Zbývající dračí letky zasadily Strom Světa do Studny Věčnosti. Ten pak obsahoval její energii. Noční elfové se zavázali k jeho ochraně a výměnou obdržel strom tři požehnání. Tak získali noční elfové imunitu proti nemocem a nesmrtelnost. Strom získal jméno Nordrassil.

V této době se také odehrála Válka se satyry. Tato válka zdecimovala vedení satyrů. Během této války vznikla sekta známá jako Druidové Smečky. Pokoušeli se ovládat podobu worgenů, ale selhali.

 

Před 7.300 lety – Vyhoštění Urozených – Urození, kteří se nehodlali vzdát nebezpečné magie a revoltovali, byli vyhoštěni z Kalimdoru. Ještě předtím však ukradli ze Studny láhev vody. Tu pak využili ke stvoření Sluneční Studny.

 

Před 7.000 lety – Dlouhá Stráž – Malfurion Stormrage vedl ostatní druidy do Smaragdového Snu. Tyrande mezitím zreformovala armádu a společnost nočních elfů.

 

Před 1.000 lety – Válka pohyblivých písků – C'Thun a jeho Qiraji se pokusili dobýt celý Kalimdor, ale byli zatlačení nočními elfy zpět. Armády nočních elfů vedl Fandral Staghelm. Během války byl jeho syn zajat Qiraji a zabit. Téměř pak uspěli při prolomení linií nočních elfů. Jeskyně času(Caverns of Time) se tak dostaly do ohrožení a bronzová letka požádala zelenou a červenou, aby se zapojily do bitvy. Poté byli Qiraji zatlačeni zpátky.

 

Před 7-10 lety – Warcraft 3 – Orkové z klanu Warsong vnikli do Ashenvale a začali kácet stromy poblíž míst, kde odpočívali druidové. Následný konflikt s nočními elfy se rozhořel natolik, že to skončilo smrtí poloboha Cénária.

Následný útok Plamenné Legie donutil noční elfy probudit druidy. Illidan byl osvobozen. Následná bitva na hoře Hyjal spojila noční elfy, orky a lidi k obraně Nordrassilu. Noční elfové obětovali Nordrassil a tím svou nesmrtelnost k porážce Legie.

Illidan utíká a Maiev Shadowsong jej pronásleduje až na Outland.

 

Před 7 lety – Stvoření Teldrassilu – Role muže a ženy ve společnosti nočních elfů jsou zrušeny. Taureni byli přizváni do Cénáriova Kruhu. Vstup nočních elfů do Aliance.

Krátce po bitvě na hoře Hyjal Fandral Staghelm v absenci Malfuriona převzal pozici vůdce nad druidy a pokusil se stvořit nový strom světa. Teldrassil, kde posléze vyrostlo nové hlavní město Darnassus, však kvůli absenci požehnání vyrostl nalomený a poškozený špatnými vlivy.

Válka v Silithu.

 

Před 4-6 lety – Otevření Temného Portálu. Zúčtování s Illidanem, Kael'Thasem a boj proti Plamenné Legie.

 

Před 1-3 lety – Válka proti Pohromě v Northrendu. Boj proti modré letce a Malygosovi.

 

Před šesti měsíci až 1 rokem – Pád Fandrala Staghelma a porážka Noční můry. Malfurion dokázal utéct ze svého vězení ve Smaragdovém snu způsobenou Pánem Noční můry Xaviem a odhalil zradu Fandrala Staghelma. Fandral byl zatčen a Noční můra poražena. Ysera se tak mohla probudit ze svého dlouhého spánku. Ysera a Alexstrasza posléze požehnaly Teldrassilu a odstranili tak zkaženost. Nozdormu nicméně Teldrassilu nepožehnal a proto jsou noční elfové stále smrtelní.

 

Poté následovaly události z Cataclysmu, Deathwingův přelet nad Darkshore zničil Auberdine.

Illidan a Malfurion

Kapitola IV. - Kultura Nočních elfů

 

Kaldorei

V jejich vlastním jazyce se noční elfové nazývají Kaldorei. V překladu to znamená „děti hvězd“. A zde je také rozdíl v tom, že zatímco Quel'dorei a Sin'dorei se vyslovují s apostrofem, Kaldorei nikoliv.

 

Role muže a ženy ve společnosti

V tradiční společnosti byl jasně daný rozdíl mezi rolemi obou pohlaví. Pokud zanedbáme civilní sektor, ženy mohly vstoupit do ozbrojených sil(Strážkyně) nebo do Sesterstva Elune, zatímco mužům byla otevřená cesta pouze do Cénáriova Kruhu. Kvůli značným ztrátám ve Třetí válce však byla tato omezení odstraněna. Přesto stále majoritu v řadách Sesterstva tvoří ženy, zatímco v Cénáriově Kruhu zase muži.

Často panuje mylná představa, že se většina mužů stala druidy. Ti pak měli opustit ženy a vstoupit do Smaragdového Snu, světa Ysery. Přesto je tomu naopak. Mnohem menší část mužské populace se stala druidy. Zbylá část mužské populace byla i nadále početná. A to i během doby 10.000 let mezi Válkou Prastarých a Třetí válkou.

Také panuje názor, že muži byli na pozici níže ve společnosti. To také není úplně pravda, neboť neexistuje k tomu přímý důkaz. Je pravdou, že muži měli pouze jednu možnost, jak postoupit výše ve společenském žebříčku(cesta druida), zatímco ženy měly možností více. Kdyby tomu bylo pouze takto, tak muži by zastávali role řemeslníků, obchodníků a lovců. Nicméně muži mohli být i válečníci, lučištníci a průzkumníci bez toho, aniž by museli být součástí formální armády.

Nedávno však bylo toto striktní omezení odstraněno a muži mohou vstoupit do armády a Sesterstva, zatímco ženám byl umožněn vstup do Cénáriova Kruhu. Mějme však na paměti, že se zde objevuje jakási mezera, co se týče zkušeností a postavení. Omezení byla odstraněna před zhruba deseti lety, což znamená, že váš elf kněz, elf voják a elfka druidka s deseti lety zkušeností v oboru se nemohou rovnat se stovkami či tisíci lety zkušeností druhého pohlaví.

 

Vláda

Vládu nočních elfů můžeme popsat jednoduše. Pokud použijeme moderní terminologii, můžeme jejich systém označit jako teokratický podpořený vojenskou diktaturou. Samozřejmě v případě nočních elfů to nemůžeme brát ve špatném smyslu. Ve skutečnosti to vypadá tak, že jedinec, který se nachází v čele náboženství, řídí společnost a skrze armádu udržuje pořádek v zemi. Nejedná se však o žádné utiskování, ale pouze o fakt, že pořádek a klid udržuje armáda.

Tyrande Whisperwind je Velekněžkou Elune, vede tedy Sesterstvo a také je vůdcem nočních elfů. Malfurion Stormrage skrz sňatek s Tyrande také obdržel titul vůdce. Tyrande také řídí armádu skrze svou adoptovanou dceru Shandris Feathermoon, jenž je velitelkou Strážkyň. Se Shandris je také počítáno jako s nástupkyní, pokud by se Tyrande něco stalo.

V menších osadách a městech bývá vedení složeno z rady nebo je zastoupeno stařešinou vesnice. Obojí řídí osadu, rozdávají rozkazy místní milici a mají právo vynášet rozsudky a tresty.

 

Rodina, přátelé

Noční elfové si velice cení lidu kolem sebe, což často vyjadřují pomocí dárků na počest vzájemného přátelství. Děti jako takové bývají vychovávány všemi dospělými v jejich okolí. Díky tomu se tak učí považovat své druhy za bratry a sestry i přes fakt, že s nimi nejsou pokrevně spřízněni.

Pokud bratr či sestra opuští osadu, je poměrně časté, že velká část komunity se stále pokouší udržet si s nimi kontakt pomocí posílání dopisů či dárků, čímž je chtějí často podpořit na jejich cestě či misi. Území nočních elfů je, hlavně poslední dobou, neustále v ohrožení například ze strany bojechtivých a agresivních orků. Mnoho nočních elfů je tak velice loajálních vůči svému vlastnímu lidu.

 

Shen'dralar

Shen'dralar byla skupina Urozených mágů se svou odlišnou kulturou a pravidly. Žili ve svém vlastním městě na jihu Kalimdoru, které nazývali Eldre'Thalas. Kvůli svému odloučení mají také svou vlastní historii, která trvala celých deset tisíc let od Rozdělení světa. Sami se uzavřeli ve svém vlasním městě, neboť se považovali za jediné přeživší.

Bez zdroje magie by však rychle začali slábnout. Podařilo se jim však zajmout a uvěznit démona Immol'thara a odčerpávat jeho magickou energii, díky čemuž přežívali po několik tisíc let, aniž by byli zkaženi felem. Uvězněný démon však po čase začal slábnout a energie brzy začalo ubývat, čili ji bylo méně pro veškeré obyvatelstvo. Ve svém zoufalství princ Tortheldrin nejdříve zakázal děti, posléze se uchýlil k zabíjení svých vlastních lidí, aby uchoval démonovu energii.

Po objevu Kaldorei, kteří nadále žili na severu Kalimdoru a také díky jejich usídlení na ostrově Sardor, někteří Urození uprchli z města, aby se vyhnuli tyranii prince Tortheldrina a zároveň se setkali se svým druhem. Po pádu prince Tortheldrina a zničení démona Immol'thara se zbylí Urození z Shen'dralar rozhodli navrátit se do společnosti nočních elfů.

 

Děti a dospívání

Dětí mezi nočními elfy není mnoho. Důvodem může být jak jejich nedávno ztracená nesmrtelnost, tak i víra v rovnováhu. Přesto však jako ostatní rasy, i noční elfové se starají o své mladé a pomáhají jim až do dospělosti během jejich dospívání. Zatímco nevíme mnoho o dětech nočních elfů a jak žijí, víme několik klíčových faktů.
Je zvykem dětem dávat při jejich prvních narozeninách soví peří, což má přinášet štěstí.
Víme také, že děti nočních elfů se často účastní bezproblémových aktivit jako například závodění, lovení, chytání bludiček, hraní si s panenkami a sbírání skleněných figurek.
Noční elfové dospívají fyzicky a mentálně zhruba stejně tak jako lidé. Ovšem pohled Kaldorei, co se týče dosažení dospělosti, se velmi liší od pohledu lidí. Pro noční elfy je ten, kdo neprožil alespoň století svého života, považován za dítě. Do té doby nemohou být považováni za zodpovědné, dospělé jedince.
Po dosažení zletilosti si elfky tetují jejich tváře. Je to bráno jako jakýsi rituál dospělosti.

 

Láska

Láska znamená pro noční elfy totéž, co pro ostatní rasy. Dvoření se druhému pohlaví zahrnuje předávání si dárků a je oboustranné. V určitém okamžiku zde však mohou nastat jistá omezení ve vztahu obou milenců v důsledku různých pozic ve společnosti. Přesto však láska může vykvést brzy v životě nočního elfa a není to proto záležitost jen těch starých.
Láska je pro noční elfy dlouho trvající cit. Existují případy párů, které spolu vydržely celá tisíciletí. Malfurion a Tyrande si byli kupříkladu stále věrni i tehdy, kdy je oddělovalo od sebe několik tisíciletí trvající odloučení. Jarod a Shalasyr společně také strávili několik tisíc let. Nastávají i případy, kdy elf bývá své partnerce věrný i dlouho po její smrti a naopak. Z takových případů věrnosti můžeme usuzovat, že vztahy nočních elfů se utvářejí velmi dlouho a nejsou výsledkem impulzivní touhy.
Známe jediný případ zájmu ze strany stejného pohlaví u nočních elfů. Strážkyně Sweetspring v Dragonblightu, zdá se, flirtuje s jejím velícím důstojníkem, jejíž reakcí je mírná podrážděnost.
Co se týče milostného vztahu s příšlušníky jiných ras, je to velice nepravděpodobné vzhledem k povaze společenství nočních elfů, kdy mnozí jsou stále silně xenofobní a též i arogantní. Jistě by se něco takového nesetkalo s valným pochopením a bylo by to odsouzeno.

 

Jídlo a pití

Noční elfové jsou všežravci, což tedy znamená, že jedí jak maso, tak zeleninu. Noční elfové nemají žádné velké farmy a maso si opatřují lovem. Lov je starou tradicí mezi nočními elfy.

Víme, že noční elfové jedí kimčchi jako základní potravinu. Kimčchi je připravováno fermentováním a nakládáním specifických koření a zeleniny ve kameninových nádobách na dobu několika týdnů či měsíců. Použitá zelenina se může lišit, nicméně se používá zelí. Chuť závisí na použitém koření a zelenině, ale je možné provést srovnání mezi vlastní variantou a s variantou s kysaným zelím.

Rýže, bílá či divoká, také bývá základem v jídelníčku mnoha elfů. Mnoho domů navíc mívá balík s rýžovou moukou. Rýžová mouka může být využita k přípravě knedlíků, chlebíčků, rýžových chlebů a rýžových nudlí. Rýže může být také použita k přípravě koláčků, které noční elfové konzumují.

Noční elfové také jedí chléb z piniových oříšků. Je neznámo, zda je tento chléb s piniovými oříšky v něm nebo jestli využívá tyto oříšku jako ingredience při jeho výrobě. Tak jako tak, piniové oříšky chutnají tak, jak byste čekali. Jako borovice nebo borová šiška.

Zdá se, že noční elfové jedí velké množství čerstvého ovoce. Moonberries(zde se jedná o jakýsi typ bobulí), eyes of elune(ovoce podobné jablku), sunfruit(podobné pomeranči) a lunar pears(podobné hrušce) často rostou okolo měsíčních studní a obchodníci nočních elfů prodávají heaven peaches(podobné broskvi).

Jako příloha bývají u nočních elfů různé druhy knedlíků. Můžeme je spatřit jako součást jídel na Lunar festivalu a mandu je snadno dostupné u obchodníků nočních elfů. Mandu je knedlík plněný s drceným či mletým masem různého druhu.

Maso se získává ze zvířat, která žijí na území nočních elfů. Víme, že jedí maso vysoké zvěře, tallstriderů(tvor podobný pštrosovi, žijí např. v Darkshore) a také nemají problém s konzumací velikých brouků. Nicméně noční elfové také si pochutnají na kančím, vlčím či medvědím mase. Nezdá se, že by měli přístup k hovězímu či jehněčímu masu předtím, než navázali vztahy s Aliancí.

Kvůli výše zmíněné absenci kráv a ovcí/koz zde přichází otázka, odkud pochází darnassian bleu(sýr). Občas se můžete dočíst, že takové mléko si opatřovali od masožravců, což zahrnuje nightsabery, vlky a další. To však není možné. Avšak na území nočních elfů žijí srny a ze srnčího mléka lze vyrobit sýr.

Ryby jsou také důležitou položkou v jídelníčku nočních elfů. Také konzumují škeble, chobotnice, sleďě a marény.

K pití noční elfové vynalezli moonberry juice, jehož ingredience rostou poblíž měsíčních studní. Předpokládá se, že pijí též ostatní ovocné šťávy/džusy.

Co se týče alkoholu, víme, že noční elfové vyrábějí víno. Dosud nebyl zaznamenán případ, kdy by noční elfové vyráběli pivo či medovinu. V některých případech noční elfové přidávají zázvor do svých vín. Některá vína mohou být sladká. Vzhledem k jejich stárnutí a přístupu k neobyčejné sladkým moonberries je pravděpodobné, že vína nočních elfů mohou být neobyčejně silná a velmi stará. Je třeba poznamenat, že víno se může zkazit. Nejstarší pitelné víno do dnešního dne je 350 let staré.

 

Oblékání

Oblečení v kultuře nočních elfů se liší, zvlášť od kasty ke kastě. Druidy často můžeme vidět v kožešinách, kněžky v šatech a róbách vyrobených z mooncloth(měsíční látky) a strážkyně v jejich zbroji. Civilisté se mohou odívat do širokého spektra oblečení jako šaty, róby, trička, vesty a kalhoty. Mnozí chodí v sandálech nebo bosky.

Holá kůže není něco, čemu by se elfové při odívání vyhýbali. Ženy, častěji lučištnice a bojovnice, mohou nosit brnění, které odhalují část jejich těla a muži dokonce často nenosí svršek. Skromné odívání se zdá být přijímáno různě.

Také se mezi šatníkem nočních elfů objevuje skupina oděvů, které odkazují zpět na jejich orientální styl. Hanboky a dangui jsou korejské styly šatů, dangui se typicky nosí jako kabát přes horní část hanboku. Někteří noční elfové také nosí oděv hakama-esque s róbou a kabátem přes vrchní část.

 

 

Kapitola V. - Víra a náboženství

Víra v životě nočních elfů zaujímá důležité místo. A nezahrnuje pouze víru v jejich bohyni. Ctí také mnoho bytostí přírody a polobohů. V této kapitole si něco o nich povíme.

 

Elune

Elune je hlavním božstvem v životě nočních elfů. Je spojována s větším ze dvou měsíců Azerothu, který nese název The White Lady. Noční elfové ji nazývají také jako „Bohyně“ nebo „Měsíční paní“.

Noční elfové věří, že původně byli zrozeni v temnotě a že světlo Elune jim umožnilo vidět. Toto světlo naplnilo noční elfy a umožnilo jim vidět ve tmě a využívat její sílu a moc i tehdy, kdy měsíc na nebi není vidět.

Elune bývá spojována s léčením, mírem a harmonií. Ačkoliv je bohyní míru, Elune je také válečnicí. Přijímá oběti zbraní a těl nepřátel nočních elfů výměnou za její požehnání. Věří se, že povznese duše mrtvých válečníků nočních elfů a dovede je k posmrtnému životu na nebesích, kde zaujmou místo jako hvězdy.

Většina považuje Elune za laskavou a milující ve vztahu k jejím dětem. Její kněžky jsou jí oddány, ale Elune neočekává kompletní a úplnou pozornost jejího duchovenstva. Nicméně všechny kněžky vyžadují neotřesitelnou víru po jedincích, kteří se chtějí stát členy Sesterstva.

Kněžky při svém volání po moci Elune mohou použít moonlight, starlight, moonfire a falling stars.

Omývání tváře je považováno za náboženský akt u nočních elfů.

V souvislosti s Elune noční elfové ctí také druh stvoření, který se nazývá Wildkin. Více o něm v kapitole Přírodní spojenci nočních elfů.

 

Prastaří

Mimo Elune noční elfové také uctívají takzvané Prastaré, aspekty přírody a polobohy. Zatímco však víra nočních elfů v Elune se projevuje modlením a dáváním/obětováním darů, to samé neplatí u Prastarých. Pro představu je to podobné jako u Panny Marie a všech svatých v katolické víře, kdy jsou uctíváni bez toho, aniž by byli středem víry.

Druidové často s Prastarými spolupracují. Pokud nějaký z nich získá následovníky, stává se totemem. Zde je uveden seznam Prastarých:

- Ursoc a Ursol, medvědí sourozenci. Jsou následováni Druidy Drápu, kteří se mohou měnit do podoby medvěda a kočky.
- Aviana, létající Prastarý. Druidové Pařátu ji následují a ovládají bouře, větry a mohou nabývat podob ptáků, zvláště Storm Crow.
- Malorne, jelen. Druidové Parohu následují tohoto Prastarého, avšak jejich dovednost není známa. Pravděpodobně mohou změnit svou podobu na jelena.
- Goldrinn, vlk. Druidové Smečky jsou zaniklá sekta druidů, která následovala tohoto Prastarého. Stali se prvními worgeny a šiřiteli jejich kletby..

Další uctívaní Prastaří:

- Tortolla, želva. Patron všech, jenž se plaví po mořích.
- Aessina, lesní duch. Duše lesa, zdroj životní energie. Noční elfové jí postavili mnoho svatyní, nejznámější leží v Ashenvale a na hoře Hyjal.
- Agamaggan, veliký kanec. Během války Prastarých zahynul. Dnes je uctíván rasou Quilboar. Jeho ostatky leží v Razorfen. Někteří noční elfové jej mohou ctít pro jeho sílu a odvahu.

Ostatní Prastaří existovali v minulosti, ale mnoho jich bylo zabito. Známe pouze těch několik málo, na které se noční elfové obracejí. Přesto je nutné podotknout, že duše Prastarých, ačkoliv zahynou, přetrvává a mohou se později opět zrodit.

Nakonec je třeba zmínit ještě jednoho poloboha. Je jím Cénárius, pán lesů a patron všech druidů. Dle legend je synem Elune a Malorneho. Naučil noční elfy druidismu a je jejich přítelem. Za to se těší velké úctě, zvlášť u druidů. Mnozí z jeho synů(keepers of the grove – strážci hájů) a dcer(dryády) spolupracují s nočními elfy.

 

Draci, dračí aspekty

Noční elfové mají též blízké, uctivé vztahy s Červenou, Zelenou a Bronzovou letkou. Velcí dračí aspekti Alexstrasza, Ysera a Nozdormu před deseti tisíci lety požehnali Nordrassilu a od té doby noční elfové s letkami spolupracovali při mnoha příležitostech. Ysera je pro noční elfy obzvlášť důležitá už jen proto, že mnoho druidů pomáhá jí a její letce strážit Smaragdový Sen.

 

Kalo'thera

Kalo'thera byla oslavovanou Velekněžkou Elune, která nastoupila jako druhá do svého „úřadu“ po Haidene(na okraj, socha Haidene stojí v chrámu Elune v Darnassu). Bylo to tehdy ještě před první invazí Plamenné Legie. Mnoho kněžek ze Sesterstva ji považuje téměř za polobohyni. Říká se, že vystoupila mezi hvězdy v chrámu Elune v Hajiri(město na severozápadě Kalimdoru před Rozdělením Světa)(není přesně známo, co znamená, že „vystoupila mezi hvězdy“; je však patrné, že se pravděpodobně nejedná jen o obyčejnou smrt).

 

Smrt

Noční elfové typicky pálí těla mrtvých ve víře, že se navrátí zpět zemi. Ve výjimečných případech, druid může uspíšit proces a spálení těla není nutné. Před pohřbem nebo spálením je tělo umyto, oblečeno a případná zranění jsou zakryta.

Noční elfové věří, že Elune je volá na onen svět. Není známo úplně přesně, jaká je představa nočních elfů o posmrtném životě.

Pro mrtvé se obyčejně budují malé svatyně či pohřebiště. Hroby jsou označeny malým, oblým kamenem. Běžným zvykem je položit na hrob jídlo, jako například posvěcené rýžové koláčky, které představuje dar pro zemřelého.

 

Rovnováha

Jedná se o 'Rovnováhu přírody'. To sebou nese udržování chodu přírody, udržování řádu v přírodě a pro pokračování přírodního cyklu též zabránění nepřirozeným vlivům v usazování a ničení přírody. Arcidruid Malfurion Stormrage se často odvolával k rovnováze během Třetí války.

Tato filozofie zakazuje vybíjení přemnoženého zvířecího druhu.

 

Měsíční studny

Říká se, že právě voda ze Studny Věčnosti se nachází v těchto měsíčních studnách a je symbolem světla Elune. Většina osad má svou měsíční studnu. Její vody mají očišťující a léčivý účinek. Hrají roli svatyň Elune při ceremoniích, také jsou zdrojem síly druidů.

Voda z měsíční studny se používá k požehnání jídla, k ochraně před ohněm a také se pomocí ní světí šípy.

Největší měsíční studna se nachází v chrámu v Darnassu.

Zdá se, že zkažená měsíční studna je schopna přeměnit nočního elfa v satyra.

 Elune

Kapitola VI. - Organizace, kde můžeme najít noční elfy
– v rámci společnosti Kaldorei i mimo ní

 

V této kapitole si řekneme něco o organizacích, ve kterých můžeme najít noční elfy. Přirozeně začneme jejich vlastními, hlavními organizacemi, které jsou důležité také v jejich životě. Posléze se podíváme na organizace, které existují například v rámci Aliance nebo jsou neutrální a i tam se noční elfové, zvláště ti liberální, nacházejí. A nakonec zde uvedu pro úplnost i ty, které jsou pro drtivou většinu nočních elfů špatné.

 

V rámci společnosti Kaldorei můžeme najít tyto hlavní organizace:

 

Sesterstvo Elune

Sesterstvo Elune zastupuje hlavní roli v náboženství nočních elfů. Tito elfové a elfky se sami sebe považují za služebníky Elune, vedoucí společnost nočních elfů a víru. Mnozí z nich nacházejí svou roli jako prostí kněží, kteří vedou obřady, zastávají vedoucí pozice nebo pracují jako léčitelé či učitelé. To vše tak činí v jménu lidu Kaldorei a Elune. Zdá se, že některé kněžky mají zázračné léčitelské dovednosti. Jsou také vedeni k tomu, aby dříve mysleli, než jednali. Díky tomu je mnozí považují za moudré. Symbolem Sesterstva je měsíc.

Výše již bylo zmíněno, že většina kněží ze Sesterstva jsou stále ženy, ačkoliv několik mužů bylo vzato mezi jejich řady. Většina mužů bude stále v pozici noviců či ministrantů(ti napomáhají kněžkám při bohoslužbách) vzhledem k časovému rozdílu v učení mezi novými mužskými stoupenci a mnohem více zkušenějšími kněžkami.

 

Cénáriův Kruh

Zpočátku byl Cénáriův Kruh pouze organizací nočních elfů a Synů a Dcer poloboha Cénária. Jméno Kruhu pochází od poloboha Cénária, který byl učitelem Malfuriona Stormrage, prvního druida.

Kruh byl původně složen pouze z mužů, kteří jakožto druidové odcházeli snít do Smaragdového Snu. Tyto sny mohly trvat stovky či tisíce let. Po Třetí válce, Malfurion naučil druidismu taureny a přizval je do Cénáriova Kruhu. Ve stejnou dobu také umožnil ženám vstup do Kruhu, hlavně kvůli ztrátám během Třetí Války. Během Cataclysmu, worgeni a trollové byli také přizváni do služeb Kruhu.

Druidové zasvětili svůj život k udržování Rovnováhy a službě přírodě. Jsou součástí přírody. Druidové léčí rány země svými schopnostmi, pomáhají lesům v růstu a živočichům, kteří v nich žijí.

Narozdíl od Strážkyň a Sesterstva, Cénáriův Kruh přestal být čistě organizací nočních elfů. V jistém směru se oddělili od své rasy a zaměřili svou pozornost na celý svět, čímž se stali neutrální v mnoha konfliktech a využívá pomoci jak Aliance, tak Hordy.

I nadále, přes svou neutralitu, sídlí mnoho druidů Kruhu také v Darnassu. Mnoho z nich je stále oddáno službě nočním elfům a své víře.

Nyní jsou vedeni Malfurionem Stormragem a Hamuulem Tunetotemem. Cénáriův Kruh byl zformován kvůli hrozbě worgenů(Druidů Smečky).

 

Strážkyně

Armáda Strážkyň je formální, oficiální armádou nočních elfů. Najímají široké spektrum jednotek zahrnujíc lučištnice(lučitníky), jízdní kavalérii(huntresses, česky lovkyně), průzkumníky, zvědy, pěší vojsko a kněžky ze Sesterstva.

Armáda Strážkyň byla vytvořena před 10.000 lety před Třetí válkou. Jejich úkolem bylo chránit zemi Kaldorei a připravovat se na návrat Legie. Nahradili starou, zničenou armádu Urozených, která se stala více místem pro šlechtu než pro vojáky, což mělo za následek oslabení taktického a vojenského vedení během Války Prastarých. Strážkyně byly vytvořeny z existujícího Sesterstva Elune a z toho důvodu se skládaly pouze z žen.

Čím déle noční elfové setrvali v řadách Strážkyň, tím zkušenějším se stali. Během výcviku jsou vystavováni velkému množství specializovanému tréninku a cvičení. Cílem totiž bylo udržet je připravené i v dobách míru.Vysloužilé Strážkyně mohly sloužit v několika válečných taženích ještě před připojením k Alianci, včetně Války Prastarých, Války se satyry, Války pohyblivých písků a Třetí Války. Je možné je považovat za nejzkušenější vojáky z celého Azerothu.

Nicméně, Strážkyně ztratily velké množství bojovnic, což znamená, že nyní byli přijati noví rekruiti včetně mužů do jejich řad. Armáda se stále skládá převážně z žen a díky rozdílu v tréninku, muži mají nižší hodnosti než více zkušené válečnice.

V jiné kapitole si rozebereme možnosti RP, co se týče Strážkyň.

 

Dozorkyně

Dozorkyně jsou rukou spravedlnosti ve společnosti nočních elfů. Jedná se o žalářnice a vysoce postavené bojovnice. Hlídají věznice a loví nebezpečná jedince a zločince.

První dozorkyně byly dobrovolnicemi ze Sesterstva Elune a původně měly hlídat Illidana. Jak však šel čas, postupně kvůli další hrozbám se jejich řady rozrůstaly a nabíraly dobrovolnice i mimo Sesterstvo. Dozorkyně se skládají hlavně z žen a jako takové se zodpovídají přímo Tyrande Whisperwind.

Jejich dřívější vůdkyní byla Maiev Shadowsong. Kvůli její zradě ji však vystřídal její bratr Jarod Shadowsong. Jeho dozorkyně se staly novou bezpečnostní silou Darnassu.

Obyčejně bojují pomocí „Umbra Crescent“, kterou se honosila hlavně Maiev Shadowsong.

Dnes se můžeme setkat s dvěma skupinami dozorkyň a to Barrow Deeps Watchers(spojenci Guardins of Hyjal; měly za úkol hlídat Fandrala Staghelma) a Shadow Wardens(vznikly z Barrow Deeps Watchers; ve Firelands loví Druidy Plamene).

________________________________________________________________________________

 

I mimo společnost Kaldorei existují organizace, do kterých noční elfové vstupují.
Tito elfové jsou však liberální, maximálně neutrální. Tady jsou:

 

Alianční armáda

Liberální noční elfové, kteří se neostýchají kontaktu se svými aliančními spojenci, či dokonce jsou nadšeni vidinou spolupráce s nimi, se mohou přidat do některé s jejich jednotek.

Rozhodně takové elfy nalezneme v řadách 7th Legion, jenž je elitní jednotkou Aliance složenou především z veteránů. Mnozí elfové v ní se účastnili hlavně tažení v Northrendu, kde bojovali proti Naxxramas v Dragonblightu. Schopné lučištnice a léčitelé jistě našly své uplatnění.

Dalším příkladem, kdy se noční elfové přidávají do aliančních složek, je SI:7. Je to špionážní organizace, která slouží především Stormwindu a Alianci. Noční elfové, kteří jsou zkušení v plížení a pohybu ve stínech, se jistě uplatní i zde.

 

Argent Dawn/Argent Crusade

Argent Dawn byla neutrální organizace, která se soustřední na obranu Azerothu před zlem, což může představovat Pohroma nemrtvých či Plamenná Legie. Jejich hlavním stanovištěm byly morové země, kde sváděla kruté boje s nemrtvými. I v samotném Darnassu mají své vyslanectví, kde pravděpodobně nabírali elfy ochotné bojovat proti zlu.

Tato organizace se posléze stala součástí větší a to Argent Crusade, svatého řádu svatých válečníků. Mnozí elfové, kteří pak sloužili v této nové organizaci, se účastnili bojů v Zul'Draku například.

Noční elfové se k Argent Crusade mohli přidat z různých důvodů. Mnozí si pamatují účast Pohromy během poslední invaze Legie a tudíž to mohou brát jako odplatu. Jiní nalézají v boji proti nemrtvým smysl, neboť noční elfové považují nemrtvé za něco, co jde proti přírodě.

Noční elfové nevěří ve Světlo, ale pokud jej tolerují jakožto jiný způsob žití a víry, potom jim je dovoleno účastnit se bojů co by válečníci.

 

Knights of the Ebon Blade

Rytíři Smrti byli původně strašlivými bojovníky Pohromy. Po bitvě u Light's Hope Chappel však prohlédli a osvobozeni od vlivu Krále lichů zformovali pod vedením Dariona Mograina skupinu Rytířů Smrti, která bojovala proti Králi lichů. Primární funkcí organizace je vést odpadlé Rytířům Smrti a sdružovat je.

Spousta nočních elfů při bojích na hoře Hyjal padla a byla znovu oživena do služeb Krále lichů a jeho Pohromy. Poté, co se odpoutali od jeho vlivu, přidali se k rytířům ebonové čepele, neboť věděli, že mezi Kaldorei budou bráni jako ohavnost a zločin proti přírodě. A tedy že nebudou vítáni. Mnozí z nich mohou mít pocit, že jediný způsob, jak očistit svou duši, je zničit sám sebe, pravděpodobně v boji.

 

Kirin Tor

Kirin Tor je organizace mocných mágů, která vede Dalaran. Během invaze do Northrendu, Urození ze sekty Shen'dralar vyslali do Dalaranu svého zástupce. Jak můžeme vidět v datadisku Warlords of Draenor, Urození byli do Kirin Tor přijati, což tedy posléze znamená i další možnosti pro jejich studenty.

V době Cataclysmu však mnoho nočních elfů nebude členy Kirin Tor. Bude se jednat hlavně o Urozené(nikoliv o jejich studenty) a budou spíš takovou raritou. Urození jsou zkušení uživatelé magie a znají mnoho postupů a mají mnoho rad, což mágové z Kirin Tor mohou uvítat. Urození na oplátku mohou získat přístup k pokroku, které učinily mladší rasy. Je známo, že Urození používají zastaralou magii a vstupem do Kirin Tor by mohli mnohé získat.

Poznámka na konec. Hrajete-li mága, neznamená to, že jste automaticky členem Kirin Tor. Jak jsem psal, noční elf je členem Kirin Tor v době Cataclysm spíše raritou. Spíše bude žít na území Kaldorei.

________________________________________________________________________________

 

*!!!Následující organizace, které zde uvádím, jsou spíše pro zajímavost a úplnost . Raději vás přímo upozorním, že RP těchto frakcí je těžké a nese sebou několik problémů. Tyto problémy uvedu v jednotlivých frakcích. Proto vám také radím, abyste se RP těchto frakcí vyhli!!!

 

Illidari

Illidari je specifickou frakcí Illidana Stormrage, Pána Outlandu. Jedná se o lovce démonů, mezi nimiž můžeme nalézt několik nočních elfů a zřejmě o něco více krvavých elfů. Illidan sám se snažil účinně bojovat proti Plamenné Legii a výsledkem jeho snažení bylo vytrénovat množství lovců démonů.

Takových nočních elfů, kteří šli s Illidanem na Outland, bylo skutečně málo. Byli to lovci démonů, kteří posléze trénovali krvavé elfy. Následovali Illidana, neboť skutečně věřili v jeho úmysly.

Tak či onak, Maiev Shadowsong se po smrti Illidana postarala o to, aby všichni Illidari skončili ve vězení a už nikdy nespatřili světlo světa. Illidanovo bezvládné tělo bylo také uvězněno.

Proto se zde nacházejí dva problémy v případném RP. Jeden je ten, že všichni jsou zavření. Druhý pak ten, že i kdyby někteří dokázali utéct, Illidari je v této době nepřítelem Aliance i Hordy a cesta do Azerothu vede jen přes Temný Portál a Shattrath, přes které neprojdou, aniž by je zabili či chytili.

 

Twilight Hammer

Dříve ogří klan, dnes přeformovaný do podoby kultu s mnoha členy z mnoha ras. Jeho cíl je jednoduchý. Přivést světu a jeho obyvatelům konec, armagedon. Během Cataclysmu stoupla jejich role a spojili své síly s Deathwingem. Jsou posluhovači Starých Bohů. Jsou to nepřátelé Aliance i Hordy.

I zde platí, že se zde nachází velice málo nočních elfů. Noční elfové neochvějně věří v Elune, tudíž je těžké drtivou většinu z nich nějak přetáhnout na stranu kultu. Největší šanci mají u velmi mladých elfů. Příběh Zamaela Lunthistla vypráví o mladém nočním elfovi, který se setkal s kultisty. Spřátelili se a aniž by to rozpoznal, brzy přestal věřit v Elune a sloužil Starým Bohům, aniž by to třeba tušil.

Z tohoto příběhu lze soudit, že se jedná o velice mladé, nezkušené elfy, kteří byli zjevně ve špatném čase na špatném místě. Nejvíce nočních elfů z kultu nalezneme v Searing Gorge.

Ohledně RP zde nacházíme dva velké problémy. Za prvé jste nepřítel v podstatě všech a hrozí vám smrt. To zásadně omezuje vaše RP. Za druhé budete v tom nejspíše osamoceni. Tudíž vám radím, abyste se hraní této role vyhli.

Kapitola VII. - Různé pohledy a názory ve společnosti Kaldorei

 

Noční elfové a Urození/magie

Urozeným byl povolen návrat do společnosti nočních elfů před méně než rokem. Původně byli vyhoštěni po událostech Rozdělení světa, kdy se pokusili ostatním dokázat moc a sílu magie rozpoutáním bouře, což se jim vymklo z rukou.

Po tisíce let tedy trval zákaz praktikování magie a tajné provozování magie bylo trestáno smrtí. Rodině odsouzeného by tím navíc utrpěla jejich pověst, neboť by se jednalo o veřejné ponížení a zostuzení.

S návratem Urozených byl tento zákaz zrušen. Studium magie bylo povoleno a Urozeným byl dovolen návrat. Přesto je však magie zakázána na Teldrassilu. I přes ochranu, kterou jim zajistilo Sesterstvo, se k Urozeným noční elfové chovají odtažitě, nedůvěřivě a v některých případech i nepřátelsky. Sama Shandris se zmiňuje, že jedině slovo Tyrande jim zajišťuje bezpečí.

Noví studenti a učni Urozených se brzy začaly objevovat. Jedná se hlavně o mladé elfy, kteří dospěli někdy v době Třetí války. Ti, kteří se rozhodnou studovat magii, se často setkávají s nepochopením a zmatením ze strany svého okolí.

 

Nemrtví

Existují zde jisté rozdíly, co noční elfové považují za nemrtvé. V prvním případě jsou zde ztracené duše, přeludy či přízraky, které nemohou najít klid a obyčejně se objevují na místech, kde umíralo mnoho elfů. Mnozí elfové pociťují lítost nad těmito dušemi. Aby jim zajistili posmrtný klid, musí být zničeni.

Naproti tomu hmotní nemrtví bývají výsledkem používání nekromancie. Jedná se především o Pohromu nemrtvých. Noční elfové je považují za zlo, ohavnost a zločin proti přírodě a rovnováze, co musí být zničeno. Měsíční studny, přes které na tento svět proudí moc Elune, mají schopnost ničit nemrtvé a vše s nimi spojené.

S nekromancií se noční elfové setkali už za Války Prastarých, kdy dreadlordi byli schopni zvednout jejich padlé, aby bojovali za Legii.

 

Fel magie

Magie felu je považována za rozšíření magie, ale magii jako takové se ve společnosti nočních elfů nevěří. A pokud nyní přijmeme fakt, že magie felu je používána démony, potom to platí dvojnásob. Démoni a jim podobní nejsou obyčejně vítáni ani v lidských městech, natož pak u nočních elfů, kteří takové jedince zabijí.

U nočních elfů nenajdeme žádné uživatele felové magie. Ti, kteří se o to však pokusili, skončili jako satyrové, nepřátelé Kaldorei.

 

Lovci démonů

Lovci démonů jsou obyčejně noční elfové nebo krvaví elfové, kteří následovali příklad Illidana Stormrage a zasvětili svůj život k boji proti Plamenné Legii. Využívají magii felu a její síly, aby sami sebe učinili smrtonosnými v boji. Díky tomu jsou však ve společnosti nenáviděni a noční elfové se jim vyhýbají. Jsou považováni jen za málo lepší než démoni. (Pozn. ne každý lovec démonů je členem Illidari)

Je možné, že někteří noční elfové neochotně přijmou pomoc lovce démonů. Nicméně ten, kdo tak učiní, sám sebe vystavuje riziku. Pokud by se toto dozvědělo jeho okolí, stal by se podezřelým a nedůvěryhodným.

Telarius Voidstriker byl mocný lovec démonů. Byl však zabit Maiev Shadowsong v Darkshore ještě před jejím honem na Illidana a pomstou. To může znamenat, že Telarius byl zabit jen proto, že byl lovec démonů a bylo tak učiněno z rukou dozorkyně jakožto oficiální ruky spravedlnosti nočních elfů.

 

Quel'dorei a Sin'dorei

Quel'dorei jsou Vznešení elfové, kteří byli kdysi vyhnáni z Kalimdoru. Tito elfové pak našli své místo na severu Východních království, kde tehdy i navzdory tlaku trollů založili Quel'Thalas. Také založili Sluneční studnu a věnovali se své magii. Během Třetí války však bylo jejich království zničeno Pohromou a většina zbylých Quel'dorei se přejmenovali na Sin'dorei, krvavé elfy.

Krvaví elfové se nebrání užívání magie felu a za celou dobu neučinili jediný pokus o úplné zbavení se své závislosti na magii. Jako takoví jsou pak nepřáteli nočních elfů.

Mezi zbytky Quel'dorei, jenž zůstaly věrné Alianci, najdeme také mágy, ale nikoliv černokněžníky. Dokonce se některé skupiny Vznešených elfů zbavily své závislosti na magii. Jako takoví jsou nočními elfy zdráhavě tolerováni.

 

Technologie

Noční elfové vyjadřují jistou nelibost vůči velkému rozsahu technologií, jako jsou děla a jiné zbraně gnómů sestrojených pro válku. To však neznamená, že žádnou technologií nedisponují. Je znám alespoň jeden případ stroje, a to jednoduchá hrací skříňka. Noční elfové jsou schopni pracovat se střelnými zbraněmi a mají přístup ke střelnému prachu, což dokazují jejich ohňostroje. Přesto však stále preferují luk.

Bludičky absorbují kámen, dřevo a železo ze země a používají tyto syrové esence k růstu budov a jiných konstrukcí stějně jako k jejich opravě.

 

Kapitola VIII. - Vztahy mezi ostatními rasami

 

Noční elfové se raději stýkají se členy vlastní rasy. Ti nejvíce konzervativní elfové mohou být dokonce rasističtí a mohou se cítit nadřazeni. Nicméně spousta jiných konzervativních elfů ostatní rasy alespoň tolerují, neutrální a liberální elfové naopak mohou tyto „nižší“ rasy respektovat.

 

Lidé

S lidmi se noční elfové setkali poprvé při bitvě o Hyjal, kde společně bojovali proti Plamenné Legii. Poté Kaldorei vstoupili do Aliance. Lidé jsou pravděpodobně tou rasou, která s nočními elfy nejvíce komunikuje. Dokonce spolu sdílí stejné námořní trasy. Noční elfové mohou vnímat lidskou rasu jako slibnou, leč netrpělivou a mladou.

Stormwind může být pro noční elfy nepohodlný. Spousta domů, kamenných zdí a vysoký ruch jsou věci, které noční elf z Kalimdoru nezná. Kdysi mohli elfové zakotvit v Parku, který byl zničen Deathwingem. Nyní se musí zdržovat mimo město za přístavem.

 

Trpaslíci

Trpaslíci a noční elfové se setkávají příležitostně. Poprvé se poznali během Třetí války při obraně Hyjalu. Jediná stálá osada nočních elfů ve Východních královstvích byla založena v zemi trpaslíků známá jako Greenwarden's Grove. Trpaslíci mají povolení kopat na území nočních elfů kvůli artefaktům a výzkumu. Noční elfové mohou přecejen s trpaslíky jednat o něco lépe díky tomu, že mnozí trpaslíci se dožívají věku, který Kaldorei považují za hranici dospělosti.

Ironforge je pro noční elfy velmi špatné místo. Uzavřené město bez oblohy a neustále teplo vycházející z lávy a kováren není nic pro bytosti z lesů.

 

Gnómové

Vztah mezi gnómy a nočními elfy je spíše nucený. Noční elfové mívají problémy s technologiemi gnómů a říká se, že jen v naléhavé situaci budou tyto dvě rasy spolupracovat. Dokonce někteří elfové považují mluvu a činy gnómů za ukvapené či nepříjemné.

 

Draenei

Draenei se zdají být jedním z blízkých spojenců nočních elfů, neboť spolu aktivně spolupracují. Kaldorei mohou ctít mírovou a pozitivní kulturu Draenei. Mají mnoho společných zájmů a rysů, jako například dlouhý život. Také obě rasy zažily krušné časy díky Plamenné Legii.

Kaldorei a Draenei společně spolupracují ve Forest Song, Ashenvale, a to jak při výstavbě nové osady, tak v boji proti orkům. Také mnozí Draenei bojují v bitvách ve Stonetalon Mountains.

 

Worgeni

Noční elfové připluli do Východních království zachránit Gilneasské před zničením z rukou Opuštěných. Vzhledem k tomu, že Noční elfové zapříčili jejich prokletí, povolili jim zůstat v jejich městě. Mnozí z nich ochotně zůstali mimo město v divočině na lovu.

 

Orkové

Orkové jsou v dnešních dnech úhlavní nepřátelé nočních elfů. Od jejich vpádu do lesů Ashenvale se nezastavili a stále postupují dál a dál. Po Cataclysmu, orkové prorazili hlouběji do lesů, během čehož zavraždili spousty nočních elfů. Jsou popisováni jako monstra.

 

Trollové

Mezi trolly a nočními elfy panuje dlouholeté nepřátelství, které se datuje až 10.000 let zpátky do historie. Nicméně s kmenem Darkspear se do dnešní doby běžně nesetkávali. Ovšem Darkspear jsou členy Hordy a bojují bok po boku s orky, kvůli čemuž jsou považováni za nepřátele. Je možné, kvůli těžkým porážkám, které noční elfové uštědřili trollům, že jejich hrozbu ani neberou nijak vážně.

 

Taureni

Taureni kdysi žili v relativním ústranní, které je dělilo od nočních elfů, ovšem bez jakékoliv známky nepřátelství mezi těmito rasami. Díky tomu Arcidruid Malfurion Stormrage napomohl taurenům získat zpět jejich znalost druidismu. Od té doby, kdy se však taureni přidali k Hordě ve válce proti Alianci, se stali nepřáteli. Zatímco na bojišti by proti sobě tyto rasy bojovaly, v Cénáriově Kruhu zase spolupracují.

 

Opuštění

Opuštění se málokdy setkají s nočními elfy, s výjimkou případů operací pod dohledem orků na Kalimdoru. Díky svému spojenectví s orky se však rovněž stali nepřáteli nočních elfů. Kromě toho jejich ničivé chování k přírodě, životu a rovnováze z nich činí trvalé nepřátelé nehledě na fakt, zda jsou členy Hordy či nikoliv.

 

Krvaví elfové

Jsou to vyhoštění Urození, kteří se po čase stali Vznešenými elfy a kvůli pozdějším událostem během Třetí války se stali Krvavými elfy. Kvůli jejich praktikování magie se dostávají do rozporu s nočními elfy. I tehdy, kdy dosud nebyli přijati do Hordy, noční elfové vtrhli do Quel'Thalasu a postavili několik špionážních táborů v lesích a zaujali nepřátelský postoj vůči krvavým elfům. Na druhou stranu se zdá, že krvaví elfové si nemohou odepřít každou šanci k útoku a ponížení nočních elfů. Noční elfové je mohou považovat za odpadlou rasu, která se odvrátila od všeho, za co její lid bojoval.

 

Goblini

Goblini mají nepěkné způsoby, mezi které můžeme zahrnout povrchovou těžbu, odlesňování a vytváření znečištění. Každá organizace goblinů, která toto provádí, si vysluhuje nepřátelství nočních elfů. Vzhledem k tomu, že Bilgewater Cartel a Venture Co se téměř nezajímají o přírodu při své těžbě, jsou ve válce s nočními elfy. Steamwheedle Cartel se však zdá být méně destruktivní ve svém chování k přírodě a zůstává tak neutrální. Proto není možné zcela jasně říct, jaký postoj zaujímají noční elfové k různým jiným kartelům.

________________________________________________________________________________

 

Zde dodatečně uvedu ještě dvě rasy nebo bytosti, které vycházejí z nočních elfů, neboť se s nimi Kaldorei potýkají po mnoho let nebo s nimi mají společnou část historie.

 

Satyrové

Satyrové jsou odporná, démonická stvoření ve službách Plamenné Legie(ačkoliv to není pravidlo). Jsou potomky nočních elfů, z nichž první byl Xavius, kteří se spojili během Války Prastarých s Legií. Jejich proměna na satyra je výsledkem démonického prokletí vyřčené Sargerasem. Největší potěšení jim přináší emociální a fyzické bolesti jejich nepřátel.

Pomineme-li to, že používají magii démonů, často škodí přírodě. Jsou to dlouholetí nepřátelé nočních elfů. Přesto ale se najdou jedinci, kteří přes nedůvěru a ostražitost s nočními elfy spolupracují. Někteří, jako Avrus Illwhisper, se dokonce obětují pro dobrou věc, čímž mohou dosáhnout svého vykoupení a moc Elune tehdy dokáže prolomit Sargerasovu kletbu a změnit satyra na nočního elfa.

 

Nagy

Nagy lze považovat za jedny z nejhrozivějších nepřátel Azerothu. Kdysi mocní Urození kolem královny Azshary byli při výbuchu Studny Věčnosti přeměněni v nagy Starými Bohy. Dnes budují ohromné podvodní království.

Kdysi je Illidan Stormrage povolal ze souše a Lady Vashj odpověděla. Od té doby se nagy objevují na pobřeží mnoha zemí, často obývají ruiny nočních elfů. Drtivá většina z nich(až na jednu výjimku) jsou věrni královně Azshaře, která jim vládne z Nazjataru.

Nagy chovají nepřátelský postoj jak k Alianci, tak k Hordě. Ovšem ve vztahu s Kaldorei se jedná o čirou nenávist. Noční elfové kdysi pod vedením Malfuriona zničili Studnu Věčnosti a zabránili Sargerasovi vstup do Azerothu. Byli uvrženi do moře a královna Azshara přijala nabídku Starých Bohů. Deset tisíc let čekali na dně océanu, kde připravovali svou pomstu.

Nagy

Kapitola IX. - Přírodní spojenci nočních elfů

Třebaže se noční elfové nespoléhají na technologie, plně to však nahrazují důvěrou ve své přírodní spojence, kteří často přicházejí Kaldorei na pomoc. Pojďme si o nich také něco říci.

 

Stromovci

Stromovci, též řadíme k Prastarým, jsou velkými, živými stromy, kteří někdy slouží nočním elfům jako poradci nebo také žijí ve volné přírodě. Sami nezakládají osady, jsou však nesmírně moudří. Také mohou zarůst do země a stát se tak obyčejným stromem.

Stromovci žijí nesmírně dlouho a to mnohem déle než noční elfové. Jsou považováni za duše lesa a byli mezi prvními strážci života na Azerothu.

 

Děti Cénária

Jsou to potomci poloboha Cénária. Ti, kteří pomáhají a občasně také žijí ve společnosti nočních elfů, jsou dryády a strážci hájů. Spodní část těla připomíná jelení tělo, zatímco vrchní část zase nočního elfa. Jsou to ochránci lesů a přírody. Mohou také vstoupit do Smaragdového Snu.

 

Bludičky

Bludičky jsou prastarými duchy přírody, které žijí v lesích Kalimdoru. Traduje se, že tyto bludičky jsou duše zemřelých nočních elfů, což nebylo nikdy dokázáno. Bludičky často pomáhají nočním elfům a také slouží k posílení Stromovců. Pomáhají nočním elfům stavět struktury budov a shromažďovat suroviny. Také mohou explodovat.

 

Faerie dragons

Tito malí tvorové vypadají jako létající ještěrky(tak trochu jako chameleon s motýlími křídly). Třebaže to nejsou draci, tito zvláštně vypadající tvorové chrání Smaragdový Sen od magie. A jako takoví jsou proti magii imunní. Během Třetí Války pomáhali nočním elfům v boji. Velmi zřídka pomáhají v boji armádě nočních elfů.

 

Hippogryfové

Létající tvorové, kteří mají podobu mixu jelena a havrana, se nazývají hippogryfové. Jsou to velmi inteligentní, citliví tvorové. Hippogryfové se zavázali svou věrností nočním elfům ve jménu Cénária, jakožto ochránce přírody. Někteří tvrdí, že je nočním elfům daroval Cénárius sám. Slouží jako létající přeprava mezi nočními elfy, Draenei a gilneasskými. Stále však žijí divoké druhy hippogryfů hlavně ve Feralas, Ashenvale, Azshaře a Howling Fjord.

 

Horští obři

Skalnatí obři jsou ohromná, z kamene vytvořená stvoření. Byli stvořeni titány, když byl svět ještě mladý. Bývají též honěji pokryti rostlinami a mechem. Jako takoví vydrží mnoho utržených ran. Málokdy pomohou nočním elfům v boji. Naposledy se tak stalo během Třetí Války proti Plamenné Legii.

 

Nightsabeři

Šavlozubé, kočkovité šelmy velkého vzrůstu jsou používány u nočních elfů jako dopravní prostředek. Elune stvořila nightsabery černé a stříbrné, aby mohli splynout ve tmě za svitu měsíce. Jsou hbití a rychlí a při běhu neslyšní. Jsou považováni za jedny z největší predátorů na Azerothu.

Mnoho nočních elfů nightsabery ctí, neboť jejich třpytivý kožich symbolizuje bohyni měsíce Elune. Pokud nightsaber zemře, bývá zvykem, že si jezdec na památku nechá jeho tesák.

 

Chiméry

Chiméry jsou velké, dvouhlavé stvoření podobající se mixu draka a wyverny. Jsou to smrtící, teritoriální stvůry. Ačkoliv mají poměrně kladný vztah k nočním elfů, tak stejně jako horští obři a faerie dragons, zřídka bojují v jejich řadách jako spojenci. Naposledy se tak stalo během Třetí Války.

 

Wildkin

Wildkin jsou klidná, mocná stvoření, která vypadají jako kříženec medvěda a sovy s parožím, což by vysvětlovalo jejich divokost i moudrost.

Zatímco ostatním tito tvorové mohou připadat jako zrůdy, noční elfové je považují za posvátné a ctí je, neboť jsou výtvorem bohyně Elune. Dokonce tvrdí, že zde byli stvořeni ještě před Cénáriem, aby chránili přírodu a rovnováhu. Mnohdy jsou spojenci nočních elfů. Pokud nejsou zkaženi zlými vlivy, divoce bojují se zlem, hlavně s Pohromou a Plamennou Legií.

Také často chrání posvátná místa.

Existuje více druhů a to: moonkin, owlbeast a owlbear. Ovládají přírodní moc druidů podobnou té nočních elfů.

 

Furbolgové

Furbolgové jsou mohutná, prastará rasa medvědích lidí obývající Kalimdor a Northrend. Pokud nejsou pod špatnými vlivy, obyčejně se neradi uchylují k válkám a vraždám. Kmeny v Ashenvale a Darkshore jsou tradičními spojenci nočních elfů.

Většina kmenů nerada vítá cizince, výjimkou může být kmenů Timbermaw.

 

Kapitola X. - Povolání – možnosti RP

 

Warrior

Válečníci jsou mistři boje, což jim umožňuje široký rozsah uplatnění. Pokud je vaše postava vojákem, pohlaví zde hraje roli. V armádě Strážkyň byly až do doby před deseti lety pouze ženy. Proto muži, kteří se nyní do armády přidali, budou mít maximálně pouze deset let formálního výcviku. Ženy naopak mohly absolvovat až deset tisíc let výcviku. Bojovníci Strážkyň mohou bojovat jako pěšáci nebo mohou být součástí jízdní kavalérie se štíty – Lovkyně(Huntresses, poznámka: Lovkyně nejsou povoláním Hunter, jsou unikátní v armádě nočních elfů)

Pokud však vaše postava není vojákem, potom jsou tu další možnosti. Mohli byste být potulný bojovník, cestující z místa na místo. Mohli byste být součástí městské domobrany. Možná byste mohli být kováři, kteří trénují se svými ukutými zbraněmi. Nebo byste mohli být součástí vojenské složky Cénáriova kruhu, kterou můžeme vidět v Silithu. Taktéž je možné být součástí Argent Dawn/Argent Crusade.

 

Rogue

Stejně jako válečníci, tak i rogue mají široký rozsah uplatnění. Mohou to být špehové, zvědové či šermíři na volné noze. Stejně jako válečníci, i rogue může být v armádě Strážkyň, tudíž omezení rolí pohlaví zde platí také. Rogue v armádě bývají obyčejně zvědi, špehové, zabijáci či jiné jednotky, které využívají maskování.

Mimo armádu, Rogue mají také další možnosti. Zločinost je velice nízká ve společnosti nočních elfů, což znamená, že hraní lupiče či jiného zločince je málo proveditelné(teoreticky mimo území nočních elfů to je již lépe proveditelné, ale i tak je málo pravděpodobné, že by noční elf sklouzl ke zločinu). Tak jako tak, může být Rogue jednoduše zahrán jako špeh na volné noze, lovec odměn, šermíř na volné noze, námořník či sběratel informací.

 

Hunter

Hunteři jsou ti, kteří využívají své ochočené zvířecí pomocníky a střelbu z luku. Samozřejmě i hunteři mají možnost hrát velké spektrum rolí. Mají k dispozici mnoho specializací, od střelců přes krotitele zvířat po stopaře. Nicméně v kultuře nočních elfů je lov hluboce zakořeněný v tradicích.

Lučištníci jsou často najímáni Strážkyněmi, což opět znamená jistá omezení pro role pohlaví. Jsou najímáni do rolí lučištníků a stopařů spolu s jejich zvířecími pomocníky. Ti, kteří nejsou v armádě, mohou být jednoduše lovci, páni šelem, lučištníci nebo lesníci.

I když si mohou ochočit Hunteři jakékoliv zvíře, jsou tu zvířata, která noční elfové upřednostňují:

 

-Sovy: Sovy jsou oblíbeným společníkem Kněžek Měsíce a Huntresses

-Chiméry: Tito tvorové bývali kdysi používáni nočními elfy jako vzdušné jednotky.

-Nightsabeři: Ochočili si je a dokonce jsou spolu schopni komunikovat.

-Medvědi: Často jsou spojováni s druidů Drápu, společně s Prastarými Ursocem a Ursolem

-Vlci: Spojováni s Prastarým Goldrinnem.

 

Priest

Kněžky jsou na tom podobně jako Strážkyně, kdy před deseti lety povolily mužům vstup do Sesterstva. Kvůli tomu muži budou pravděpodobně v roli noviců a ministrantů, zatímco ženy mají mnohem více zkušeností a budou tak zastávat důležitější pozice.

Jejich hlavním úkolem je vést bohoslužby a celkově víru ve společnosti nočních elfů, ale mohou v bojích také podporovat strážkyně, léčit či samy bojovat. Kněžky bývají považovány za velmi moudré.

Není znám žádný případ Shadow Priesta ve službách Elune. Mýty o stvoření nočních elfů jasně říkají, že moc Elune je přítomna i během doby, kdy měsíc není vidět, což znamená, že vyzařuje neustále. Kněží nočních elfů se přímo dovolávají k Elune pro její svatou energii a zdá se, že zde není žádný zdroj pro magii Shadow Priestů.

Tyrande je Velekněžkou Elune.

 

Druid

U druidů je to s pohlavím naopak narozdíl od Strážkyň. Cénáriův kruh povolil studium ženám před deseti lety. To tedy znamená, že většina mužů je mnohem zkušenější. Většina druidů si vybírá cestu nebo 'totem'.

Druidové Pařátu využívají formy ptáků, jako například stormcrow, a ovládají kouzla jako faerie fire nebo cyclone. Proto se na ně hodí spíše talentový strom 'Balance'. Největším problémem však byla forma Moonkina.

Druidové Drápu se mění v šelmy, hlavně v medvěda a kočku. Obvykle se pouštějí do soubojů na blízko a drží se na zemi. To je předurčuje k použití talentových stromů Guardian a Feral.

O druidech Parohu(Druids of Antler) toho moc nevíme. S příchodem Cataclysmu lze použít glyph na jejich travel(cestovní) formu z kočky na jelena, tudíž je možné i toto zahrát.

Druidové Divočiny jsou ti, kdož byli schopni se naučit trochu z každého směru, tudíž jim bylo umožněno nabývání více forem.

Druids of the Flame(druidové Plamene) a Druids of the Fang(druidové Tesáku) jsou považováni za nepřátele Darnassu.

Všichni druidové mají schopnosti k léčení a rozmlouvání s přírodou, což znamená vyvolání kořenů ze země nebo léčivý déšť z oblohy. Někteří jsou lepší a více zaměření na tento aspekt druidismu.

Arcidruidové jsou neuvěřitelně mocní členové Cénáriova kruhu a většinou vedou své vlastní skupiny druidů. Hraní role arcidruida může být odsuzována ostatními, neboť schopnosti takového jedince by byly mnohem dál než u ostatních.

Druidům a nočním elfům obecně roste paroží jen jakožto znamení velké, arcidruida hodné moci a postavení.

 

Mage

Mágové se dělí na dvě skupiny, Urozené a jejich učně. Když se Urození vrátili, bylo jim dovoleno učit taje magie ostatní. Studia započaly ovšem nedávno a díky tomu je zde znát rozdíl, kdy Urození mají deset tisíc let cenných zkušeností v užívání magie, zatímco jejich učni méně než rok.

Jakožto mág můžete být velmi mladí a je také známo, že ti, kteří vstoupili k Urozeným do učení sotva dosáhli věku dospělosti. Celkově budou mnohem více liberální, než ostatní noční elfové, když se rozhodli pro dříve zakázané praktikování magie.

Urození na druhou stranu jsou velmi odlišní od nočních elfů. Před jejich návratem žili v ruinách Dire Maul a vysávali magii z démona Immol'thara. Urození nemusí být pouze mágové, ale také válečníci a hraničáři. Většina Urozených ctí pouze moc a jsou známi pro jejich povýšené, arogantní postoje.

Kvůli jejich izolaci po několik tisíc let, Urození používají zastaralou magii. Jiné, mnohem více pokročilé rasy, jako například krvaví elfové(kteří měli volnou ruku v praktikování, studiu a pokroku magie bez toho, aniž by musel žít v ústranní) pokročily dál než Urození.

Poznámka navíc: Bylo však potvrzeno, že Urození byli přijati do Kirin Tor, tudíž lze předpokládat, že se postupem času mágové nočních elfů dostanou na úroveň ostatních pokročilých ras.

Urození jsou také známí pro své mimořádně výstřední oděvy, plné křiklavých a výrazných barev.

Arkánová magie je zakázána na Teldrassilu.

 

Death Knight

Rytíři Smrti mají velmi těžké postavení. Mezi Kaldorei jsou považováni za zločin proti Rovnováze a přírodě. Někteří by mohli pocítit povinnost zabít je při první příležitosti. Tudíž se Rytíři Smrti obyčejně ani nepřibližují k osadám nočních elfů, neboť tam nejsou vítáni a to mnohem více než v lidských osadách.

Rytíře Smrti je těžké zahrát, potřebuje mít pečlivě vymyšlený příběh a to hlavně v ohledu, proč dosud nezničil sám sebe. Také by mělo být bráno v potaz, že se skutečně musí vyhýbat osadám nočních elfů a také konzervativním Kaldorei.

Rytíř Smrti může být kupříkladu zahrán tak, že svou existenci může brát ještě jako šanci k poslednímu úkolu ve službách Elune. Takový nejspíš bude členem Knights of the Ebon Blade. Mohou však být i takoví, kteří zkrátka při svém osudu zešílí a mohou se dát do služeb Pohromy(kupříkladu mohou být fixováni k dřívější nesmrtelnosti, což je společně s náhlým oživením a změněním jejich osobnosti mohlo značně poznamenat). Další možností je hrát Rytíře Smrti, který si nepamatuje, kdo byl. Trochu klišé, ale může to fungovat. Jako takový se pak může chovat více jako lidský Rytíř Smrti, může být překvapen reakcí svého druhu na něj a jakmile si jen trochu uvědomí, kým byl, může se stát, že buď vezme za svou dobrou cestu nebo sklouzně k té zlé.

 

Tipy k RolePlay

 

Vyjma povolání Death Knight vám nic nebrání vzít roli řemeslníků, obchodníků, úmělců, hudebníků a podobně. Bude se jistě jednat o příjemné oživení hry, pokud máte i dobrý nápad.

 

Hra za noční elfy svádí hrát velice staré postavy, které prožily tisíce let. Zde bych rád podotkl, že v takovém případě to bude vyžadovat poměrně dobrou znalost historie a souvislostí a je nutné mít dobrý a promyšlený příběh. Jinými slovy, aby to dávalo smysl. Pokud mohu uvést příklad, jestliže se elf rozhodl být druidem, je vysoce pravděpodobné, že nebude po tisíci letech měnit své povolání. Navíc je tu takové pravidlo, že čím je elf starší, tím se zvyšuje pravděpodobnost, že je více konzervativnější. Mělo by navíc být zváženo, jak se takový elf dívá na život a jak uvažuje. Přecejen žijí mnohem déle než lidé.

 

Hra za Urozené vyžaduje to samé co se týče věku a znalosti příběhu. Kromě toho si musíme uvědomit, že jejich mentální stránka je odlišná od většiny Kaldorei a jejich chování bývá povýšené až arogantní. Nicméně to neznamená, že budou po každém prskat. I Urození jsou schopni jednat s druidy v úctě(ti z Shen'dralar zcela určitě) a neštítí se ani spolupráce.

 

Noční elfové obyčejně nesklouznou k zločinu nebo se nepřidají k nějaké sektě. Zcela jistě ne ti staří. Takových elfů je minimum a obyčejně se tak stanou nepřáteli Darnassu.

 

Někteří z vás by mohli dostat chuť zahrát dozorkyni a lovce démonů. K těmto povoláním se dobře hodí rogue. Nicméně měli byste mít opět promyšlený příběh, zejména u lovce démonů, který musí vědět, proč obětoval své já a přijal démonickou magii. U dozorkyně platí to podobné, neboť člnové tohoto „řádu“ jsou dobrovolníci. Obě role však mají dvě věci společné. Může vás to nutit uchylovat se k hraní příliš mocné postavy, na což je třeba si dát pozor. Druhou věcí je fakt, že tyto postavy nelze hrát dlouhodobě, minimálně ne lovec démonů. Lovec démonů málokdy bývá viděn v osadách, tudíž byste si nemuseli moc zahrát.

 

Znovu připomínám, že ačkoliv se liberální elf zdánlivě svým chováním blíží k člověku, stále je to noční elf. Stále je ten jiný. Pamatujte na to. Ani liberální elf nepije ve velké míře alkohol, protože pro něj je to nevyslovitelná ostuda spráskat se jako pes. I liberální elf je hrdý na svou rasu, jen se zkrátka odprostil od tradic. Přizpůsobil lépe se novému světu.

 

Kapitola XI. - Profese – možnosti RP

 

Mining

Ve velkém při těžbě noční elfové používají bludičky, které absorbují kámen i kov ze země bez jejího zničení. Pokud však se jedná o těžbu v menším měřítku, kdy nehrozí rozsáhlé poškození země, nejsou zde žádné námitky proti těžbě viditelných minerálních ložisek. Noční elfové mají přístup ke speciální, požehnané rudě zvané Elunite.

 

Skinning

Jakožto u prvního vyspělého národu je jasné, že je nejspíš dobrým počinem využít všechno ze zabitých zvířat, co mohou nabídnout.

 

Herbalism

Noční elfové mají množství botaniků. Kvůli jejich studování rostlin je zřejmé, že noční elfové mají široké znalosti ohledně rostlin, kytkách a kořenů.

 

Alchemy

Dozorkyně, minimálně, mají přístup k jedům, které by vyžadovaly alchymii. Navíc, množství botaniků a jejich studiu rostlin samo vede k praktikování alchymie.

 

Inscription

Většina ras vlastní své písmo a potřebuje tedy písaře. Noční elfové zřejmě používají glyphy pro magické účely, jako například u elfské brány v Darnassu.

 

Leatherworking

Protože lov je tradicí v kultuře nočních elfů, stahování kůže a kožedělnictví si jdou ruku v ruce. Druidové často používají zvířecí kůži jakožto část jejich oblečení, například druidové Drápu nosí medvědí opasky.

 

Blacksmithing

Mnozí považují trpaslíky za mistry v kovářství(což také jsou), ale nejsou jediní dovednými kováři. Noční elfové jsou schopni ukovat ostré, přesně kované, smrtící čepele(glaive) a také byli schopni ukovat Quel'Serrar a Quel'Delar.

 

Jewelcrafting

Noční elfky, hlavně kněžky a strážkyně, nosí šperky. Druhy šperků, které nosí, jsou různé od ozdobných knoflíků, náušnic, kroužky po perlové náhrdelníky, sponky a zdobené prsteny.

 

Engineering

Noční elfové až do Cataclysmu neměli trénéry, kteří by je učili inženýrství. A i dnes s příchodem Cataclysmu se jedná o doménu worgenů. To však neznamená, že by noční elfové neměli inženýry, jen se zkrátka nejedná o rozšířenou profesi. Inženýrství se zabývá několika různými směry a spojuje je dohromady. To zahrnuje výrobu střelných zbraní, výrobů luků, výrobu čoček(dalekohled a podobně), dráteničinu(tinkering), výbušniny a roboty.

Inženýři nočních elfů by se jistě něčím z tohoto výčtu zabývali, nicméně rozhodně ne vším. Víme, že noční elfové používají luky, tudíž výrobci luků jsou potřební. Také víme, že noční elfové využívají ohňostroje a střelný prach, ale zjevně ne pro potřeby armády. Výroba skla či čoček se zdá být možná, neboť některé budovy nočních elfů mají vitráže(například chrám Elune). Glaive throwery nejspíš také potřebují nějakou údržbu a zbraně, které vyžadují přesné rozměry.

Známe i případy, kdy jsou noční elfové schopni používat malé, méně složité stroje, jako například hrací skříňky.

Nicméně dráteničina, výroba robotů a vyspělejší technologie nebyly dostupné nočním elfům, dokud nevstoupili do Aliance. A i tehdy je je gnómská technologie označována jako „podivná, odporná“.

 

Tailoring

Noční elfové mohou být zkušení krejčí/švadleny. Jejich měsíční studny jsou vyžadovány k tvorbě jejich příznačného materiálu zvaný mooncloth. Prvotní mooncloth také vyžaduje měsíční studnu, ale není známo zda tato látka byla vyrobena nočními elfy.

Víme, že Noční elfové jsou dovední ve tkaní hedvábí.

 

Enchanting

Naneštěstí nevíme, jaký druh magie je používán k očarování předmětů. Zdá se, že jde jednoduše o proces získání esence z objektu a posléze je tato esence dodána jiném předmětu. Noční elfové používají očarování, například zbraní.

Je pravděpodobné, že na očarování není nahlíženo jako na základní dovednost arkanické magie díky přítomnosti učitelů očarování i tehdy, když v Darnassu nebyli přítomni Urození.

 

Archaeology

Kvůli věku mnoha elfů archeologie nebude o vykopávkách, ale spíše o odhalování starých artefaktů. Mnoho opuštěných ruin nočních elfů obsahuje artefakty z dob před Válkou Prastarých, z nichž některé jsou magického původu.

Urození, a zvláště ti z Dire Maul, jsou známi pro svou horlivost v pátrání po starých znalostech, na což poukazují jejich masivní knihovny a množství lorekeeperů.

 

Kapitola XII. - Jazyk

Zde se nachází specifická slova a fráze z jazyka Nočníc elfů. Tyto slova již byla potvrzena nebo téměř potvrzena. Jazyk nočních elfů se nazývá Darnassae v jejich vlastním jazyce.

 

Potvrzeno

"An'da!" = "Otec!"*

"Alor'el" = "Lístek milence"*

"Ande'thoras-ethil." = "Nechť tvé problémy zmizí."**

"Andu-falah-dor!" = "Nechť je rovnováha nastolena!"**

"Ash Karath!" = "Do toho!"**

"Bandu Thoribas! = "Připrav se na boj!"**

"Elune-Adore." = "Elune s tebou."**

"Fandu-dath-belore?" = "Kdo tam je?**

"Ishnu-alah." = "Mnoho štěsti pro tebe"**

"Ishnu-dal-dieb." = "Mnoho štěstí tvé rodině."**

"Jai'alator" = "Vznešená čepel Elune"***

"Min'da" = "Matka"*

"Shan'do" = "Ctěný učitel"**

"Thero'shan" = "Ctěný student"**

"Tor ilisar'thera'nal!" = "Ať jsou naši nepřátele na pozoru!"**

"Kaldorei" = "děti hvězd", "lid hvězd".**

"Nordrassil" = "koruna nebes"**

"Quel'dorei" = "děti urozeného původu"

“Sael'ah” = Nepřekládaný pozdrav. (Quest: Encrypted Sigil)

"Sunstrider" = "Ten, kdož chodí za dne"**

"Teldrassil" = "koruna země"**

"Xaxas" = Jméno Deathwinga.**

"Zin-Azshari" = "Sláva Azshaře"**

 

* = Nalezeno v “Seeds of Faith”

**= Nalezeno v Warcraft Enclyclopedia

***= Kniha Stormrage

 

Pravděpodobný překlad

“Alah” = “Tobě”

“Do” = “Učitel”

“Dorei” = “Děti”

“Drassil” = “Koruna”

“Ishnu” = “Štěstí”

“Kal” = “Hvězda/y”

“Naar” = “Osada”

“Nor” = “nebe”

“Quel” = “vznešený”

“Serrar” = “čepel nebo meč

“Shan” = “ctěný”

“Thero” = “Student”

“Zin” = “sláva”

 

Pojmenování

Noční elfové mají jména a příjmení. Jejich jméno rozhodně není jméno moderního člověka jako John, Jack, ale mnohem víc exotické a plynulé(Maiev, Tyrande, Malfurion, Shandris).

Příjmení je však jednodušší vymyslet. Příjmení jsou často kombinací dvou anglických slov. Tato slova však spadají do určitých skupin. Ty zhranují zvířata(obyčejně ta důležitá pro Noční elfy), činnost(pohyb atd...), nebeská těles(hlavně měsíc(moon) a hvězd(star)), noc, přírodní síly(jako bouře(storm), stromy(tree), listy(leaves) atd...), oblečení(koruny, pláště atd...) nebo zbraně(glaive, čepel(blade).

 

Příklady:

Raene Wolfrunner: Zvíře (wolf) + činnost (Run)

Broll Bearmantle: Zvíře (bear) + oblečení (mantle)

Tyrande Whisperwind: Činnost (whisper) + přírodní síla (wind)

Fandral Staghelm: Zvíře (stag) + oblečení (helm)

Shandris Feathermoon: Zvíře (feather) + nebeský objekt (moon)

Maiev Shadowsong: Noc (shadow) + činnost (song)

Kur'thalos Ravencrest: Zvíře (raven) + oblečení (crest)

Daros Moonlance: Nebeský objekt (moon) + zbraň (lance)

 

Kapitola XIII. - Města a kraje

Mnoho lidí se při tvorbě postavy ptá samo sebe: „Kde se můj elf narodil?“ nebo „Kde vyrůstal?“. Kvůli jejich věku je toto problematické, neboť v průběhu let mnoho osad zaniklo. Zde následuje seznam měst a krajin, kde by se váš elf mohl narodit či vyrůstat.

 

Před Válkou Prastarých

Zničeno:

Zin-Azshari: Hlavní město tehdejší říše Kaldorei, hlavní centrum Urozených díky umístění u Studny Věčnosti.

Suramar: Prastaré město, kde se nacházel chrám Elune. Původně se mělo za to, že Suramar je zničen, ale s příchodem nového datadisku se ukazuje, že stále existuje. V době Cataclysmu se má však stále za to, že je město zničeno.

 

Dosud stojící trosky měst:

Bashal'Aran: Staré město Urozených. Nachází se v Darkshore.

Ameth'Aran: Staré město Urozených. Nachází se v Darkshore.

Eldre'thar: Staré město Urozených. Žili v něm pouze Urození. Nachází se ve Stonetalon Mountains.

Ethel Rethor: Nachází se v Desolace.

Isildien: Nachází se ve Feralas. Pouze sídlo Urozených.

Kel'theril: Město Nočních elfů. Nachází se ve Winterspring.

Loreth'Aran: Město Nočních elfů. Domov jezdců na zelených dracích. Nachází se na Bloodmyst Isle.

 

Stále obyvatelné:

Eldre'thalas: Udržovaný domov Urozených v Dire Maul. Pouze Urození. Stěží obyvatelné.

 

Po Válce Prastarých (od 9,999 let do dneška)

Auberdine / Darkshore: Auberdine bylo přístavním městem v Darkshore. Momentálně během Cataclysmu bylo zničeno. Na sever od trosek na pobřeží vyrostlo Lor'danel, kde se usadili přeživší.

Ashenvale / Astranaar

Moonglade / Nighthaven: Základna druidů. V Nighthaven se koná Lunární festival.

Felwood: Neznámé osady. Felwood je místem, kde démoni použili Gul'danovu lebku během Třetí války ke značnému poškození lesů. V dnešní době se provádí pokusy o uzdravení země a zničení démonů.

Winterspring / Starfall Village: Vesnice v ústranní ve zasněženém Winterspringu. Nachází se zde doupata pro spící druidy.

Azshara / Nendis: Azshara je pobřežní oblast, kde byla značná hrozba satyrů. Kdysi zde bylo malé město na pobřeží zvané Nendis. Když se nagy poprvé objevily před deseti lety., zničili město v pokusu získání času pro Illidana.

Feralas / Dire Maul: Feralas byl nově objeven teprve před deseti lety. Urození zde nicméně žili po deset tisíc let. Nyní Feathermoon Stronghold byla znovupostavena po zničení během Cataclysmu. Strážkyně zde trénují a Shandris vede armádu z této pozice.

Desolace / Nigel's Point: Vzhledem k nedávnému znovuobjevení Feralas je možné se domnívat, že se to týká i této osady. Osada Ngel's Point je řídká a více obydlena lidmi.

The Barrens, Durotar, etc: Zde není žádná známka toho, že by zde noční elfové žili.

Hora Hyjal

Teldrassil / Darnassus: Teldrassil je méně než deset let starý, ti, kteří se zde narodili jsou velice mladí. Nyní je to hlavní sídlo Nočních elfů a také zde sídlí chrám Elune.

 

 

Kapitola XIV. - Běžné chyby v RP Nočních elfů

Zde si shrneme pár běžně dělaných chyb.

 

Narozen na Teldrassilu

Teldrassil jako takový existuje zhruba deset let. Tudíž elfové, kteří se tam narodili, mají zhruba těch deset let a méně. Pokud chcete mít starší postavu, což asi budete chtít, zvolte jiné město z Kalimdoru jako Astranaar nebo Auberdine.

 

Sirotek

Noční elfové vychovávají své děti kolektivně. Děti vyrůstají společně ve skupinách v osadách. Je velmi nepravděpodobné, že by některé z nich bylo sirotkem či dokonce, že by se s nimi špatně zacházelo.

 

Lady, lord a jiné tituly

Noční elfové od Rozdělení světa postrádají tituly. Neexistuje zde tedy žádná šlechta. Většina nočních elfů získává svůj „titul“ díky své tvrdé, dlouholeté práci ve svém oboru, rozhodně se však nejedná o šlechtický titul. Dokonce ani Urození z Shen'dralar nemají šlechtické tituly.

 

Půlelf

Toto se stává spíš Vznešených elfům. Vzhledem k nedůvěřivosti či dokonce k rasismu je toto u nočních elfů vysoce nepravděpodobné.

 

Spojování své postavy s vyznamnou postavou Warcraftu

Toto je spíš obecnější, ale itak se to hodí zmínit. Samozřejmě je možné, že se vaše postava mohla potkat tyto postavy. Přesto však není dobré tvrdit, že Remulos je váš osobní učitel či přítel, Malfurion váš bratranec a podobně. Ono vám to moc nepřidá a lepší je se odprostit od těchto postav.

 

Alkoholik

Ano, noční elfové mají víno. Je však nutné podotknout, že noční elfové považují za ostudné, pokud se některý z nich opije. Je to totiž považováno za známku nedospělosti a nedostatečné odpovědnosti a sebekontroly.

 

Zelené oči

Zelené oči noční elfové nemají. Illidanovy oči byly vypáleny a místo nich má zelené plameny, jakožto dar od Sargerase. Tudíž lovci démonů něco takového mohou mít, ale rozhodně se nejedná o oči. Noční elfové mají stříbrné nebo jantarové/zlaté oči.

 

Přehnaní ochránci přírody, vegetariánství

Možná to svádí domnívat se, že noční elfové fanaticky chrání přírodu. Rozhodně se nepřivazují ke stromům, nevyvádějí kvůli zabitému zvířeti či nezvrací při pohledu na krev. Noční elfové normálně loví zvěř a jedí maso. Považují to za nezbytné k udržení Rovnováhy. Ano, někteří mohou být vegetariáni a nejíst maso či někteří nebudou chtít zabít zvíře. Přesto jsou to pouze jedinci a ne celá rasa.

 

Kapitola XV. - Seznam použitých zdrojů

https://wow.gamepedia.com

https://us.battle.net/wow/en/forum/topic/4362516394‎

https://eu.battle.net/wow/en/forum/topic/917101950‎

https://shariadune.guildomatic.com/page/show/20263

 

V průvodci jsem také využíval kromě svých znalostí i překlady z výše zmíněných zdrojů, které jsem se snažil obohatit, pokud to šlo.

 

Na závěr doufám, že se vám tento průvodce líbil a pomohl vám udělat si lepší obrázek o kultuře, historii a hraní role nočních elfů. Pokud byste potřebovali radu či pomoc, najdete mě ve hře pod jménem Seitheach.