Worgeni

Worgeni

Za impozantní Greymanovou zdí, hrozivá kletba šířila se izolovaným národem Gilneasu, měníc mnohé z jeho oddaných občanů v hrůzostrašné bestie známé jako Worgeni. O původu této kletby se vedly zuřivé diskuze, ovšem až nedávno začala pravda vyplouvat na povrch.

  • Blizzard intro

 

Něco málo o nich 

Worgeni nejsou rasa, ale spíše národ. Nezvratná kletba jim umožňuje nabýt dvou forem. Lidské, původní, ve které mohou dělat všechny obvyklé věci blízké každému člověku a potom formy lykantropické. Tu lze nejjednodušeji vykreslit jako vlkodlaka. Humanodní stavba těla, které je však pokryté srstí, hlava má prodlouženou čelist psovitých šelem a špičaté uši, nohy a ruce se mění v pracky s drápy a dotyčnému naroste ocas. Tato forma odkrývá divokou bestii, která byla podstatou oného prokletí, a která v nich dříme a prodere se na povrch, kdykoliv je třeba bojovat, nebo jsou žádoucí mimořádné fyzické dispozice (např. Síla a rychlost). Je prostě vázána na jejich primitivní pudy. Díky blízkému poutu k divoké přírodě jsou kromě elfů jediná další rasa Aliance schopná ovládat umění druidů. Worgenské prokletí není dědičné a je možné jej "obdržet" kousnutím worgena nebo vypitím jeho krve.

 

Jak je RPit

Zde je variabilita poměrně velká. Charakter se odvíjí od toho, jak dobře postava kontroluje bestii v sobě. Pokud skutečně dobře, může se chovat moudře, uvážlivě a defacto jako jakýkoliv člověk. Pokud má ještě v sebeovládání mezery, bude se to nejčastěji projevovat divokými (třeba i nevědomými) návyky, jako je očichávání věcí či osob nebo vrčení v případě podráždění. Pokud na druhé straně budete hrát jedince, který svou bestii neovládá téměř vůbec, budete se pravděpodobně prezentovat jako impulsivní a bojechtivý divoch. Blizzard hratelným worgenům "věnoval" co do odlišného RP od lidí kromě jiného vzhledu a divokosti už pouze britský přízvuk, takže RPit worgena nemusí být tak těžké. Jedna z mála věcí, na které je třeba dávat si pozor, je, že od vypuknutí epidemie v Gilneasu uplynulo jen několik let a předtím byl celý Gilneas izolován zdí, takže je nutné to zohlednit v příběhu postavy. Především při datování počátku svého prokletí.

 

Historie

Záznamy naznačují, že worgeni, rasa vlčích humanoidů, existovala v kalimdoru už nějaký čas. Jiné důkazy také předkládají, že worgeni pochází z jiného světa a přišli skrz portál Arcimága Arugala. Ve skutečnosti, nejčerstvější důkazy ukazují, že jejich pravý původ je spojen s nočními elfy a tajnůstkářským druidským řádem z dávné historie Kalimdoru. To se prokázalo a kletba skutečně pochází od druidské sekty vzhlížející ke Goldrinnovi, známé jako Druidi Smečky (Druids of the Pack). Ti se měnili do divokých worgenů a občas jejich mysl podlehla jejich divoké nátuře. Ostatní druidi se shodli, že musí být uvězněni a tak je uvrhli do večného spánku hluboko pod stromem ... až do dne, kdy Arugal a Velinde Starsong manipulovali s Kosou Elune (Scythe of Elune). Nakonec to tedy byli elfové, kdo tuto kletbu stvořil. Povinni pomoci svým nově nalezeným spojencům, zasadili se o jejich opětovný vstup mezy rasy Aliance.

 

Vůbec první potvrzený výskyt worgenů v Eastern Kingdoms je datován do doby Třetí války, kdy arcimág Arugal využíval tyto vlčí bestie jako zbraň proti Pohromě. Avšak Arugalovovi zbraně se obrátili brzy proti němu, jak se kletba rapidně šířila mezi lidskou populací a měnila obyčejné muže a ženy ve žravá a divoká stvoření.

 

Arugal vzal pod svá křídla mnoho worgenů jako své vlastní a prchl s nimi do bývalého sídla Barona Silverlaina, místa nyní známého jako Shadowfang Keep. Kletba, nicméně, nebyla zcela podchycena. Dále přetrvávala v zemích Silverpine a rozšířila se dokonce do zdí obehnaného národa Gilneasu, kde neuvěřitelně rychle přerostla v pandemii.

 

Občané Gilneasu si uvědomili, že jsou uvězněni, bez naděje na útěk. Prchali hlouběji do nitra izolovaného území, kde přežívali ve strachu z divokých tvorů, číhajících hned za barikádami.

 

Napětí mezi uprchlíky se postupem času zvyšovalo a přerostlo v občanskou válku, která hrozila destabilizovat národ ve stavu pohotovosti ještě více.

 

Avšak mezi Gilneasany byli tací, kteří se nevzdávali naděje. Mnozí věřili, že lék na worgenskou kletbu může existovat, třebaže ostatní už se téměř vzdali, ve strachu, že hned jak barikády padnou, jejich lidskost bude navěky ztracena.

 

Chaosu využili Opuštění, jejichž královna Sylvanas Windrunner nařídila nemilosrdnou invazi za použití všech dostupných prostředků a nakonec se jí podařilo město dobýt. Tím ale válka neskončila a gilneaský lid o svou domovinu stalé urputně bojoval, především pak Gilneaská Osvobozovací Fronta vedená Lordem Dariusem Crowleym.

 

Zařazení do Aliance

Worgeni jsou nová hratelná rasa Aliance, která byla představená v datadisku WoW: Cataclysm a lze si v ní vybrat třídy death knighta, druida, warriora, huntera, mága, prieta, rogue nebo warlocka. Mimo boj mohoiu nabýt jak jejich lidské tak i worgenské formy. Do formy worgena se přemění okamžitě se vstupem do combatu nebo použití raciální dovednosti Darkflight (zvyšuje rychlost pohybu o 40% na 10 vteřin).

 

V Cataclysmu byla Greymanova Zeď pobořena. Upírajíc své zraky na nyní zranitelnou zem Gilneasu, ohavní Opuštění (Forsaken) započali invazi do království. V hodině nejvyšší nouze worgeni Gilneasu volali po pomoci od svých starých spojenců. Gilneasští jsou nyní zpět v řadách Aliance a s novými spojenci po svém boku se nevzdávají své domoviny bez boje.

 

Druidismus

Staří Gilneané vyznávali "Staré Cesty" (The Old Ways), což byla primitivnější forma druidismu již dávno před postavením Zdi. I přestože misionáři Světla zvládli své novější náboženství do Gilneasu úspěšně protlačit, rozšířit a většinu lidí konvertovat, někteří se stále drželi starých zvyků. Ti si předávali odkaz až dodnes a díky tomu druidismus zcela nevymizel. Něktěří se k němu dokocne vrátili po zboření Zdi a přeměnění na worgeny.

 

Důležité osobnosti

Král Genn Greymane a královna Mia Greymane - vládnoucí pár Gilneasu

Princ Liam Greymane - syn Genna a Mii, byl zabit Sylvanas při pokusu převzít zpět město od Opuštěných

Princezna Tess Greymane - dcera Genna a Mii, sestra Liama

Lord Darius Crowley - vedl povstání proti králi Gennovi, když ten postavil zeď oddělující ho od jeho země a lidu. Byl uvězněn a následně osvobozen během worgenského útoku na město, které pomáhal bránit. On a jeho muži byli ale přečísleni a on podlehl worgenské kletbě. Později vedl Gilneaskou Osvobozující Frontu (Gilnean Liberation Front) proti Opuštěným v Silverpinu. Pomohl nočním elfům, aby za pomoci Kosy Elune provedli rituál, který umožnil worgenům znovu nabýt rovnováhy a trvalé kontroly nad sebou samými.

Lorna Crowley - dcera lorda Dariuse Crowleyho, později zajatá Opuštěnými

Lord Godfrey - Gilneaský šlechtic, který nesnáší worgeny. Po neúspěšném spiknutí s cílem předat současného worgenského krále Greymana Opuštěným spáchal sebevraždu. Později je přiveden zpět na svět Valkýrami jako jeden z Opuštěných. Unesl Lornu Crowley v pokusu ukončit boje mezi Opuštěnými a Gilneaskou Osvobozující Frontou. Když se pak Lord Darius Crowley vzdával Sylvanas na roztříštěné Greymanově Zdi, Godfrey ji zradil a zastřelil ji. Nicméně i ji Valkýry přivedli zpět k životu. Hledán jak Aliancí tak Hordou, prchl do Shadowfangu.

Gwen Armstead - starostka Duskhavenu, pomáhala organizovat evakuaci Gilneanů

Krennan Aranas - Věhlasný alchymista, který vytvořil elixír umožňující worgenům nabýt alespoň nějakou úroveň sebekontroly. Nicméně pouze s dočasným účinkem.