Obecné zásady a nepsaná pravidla

Neexistuje žádný oficiální kodex, co je a co není správné RP. Především z toho důvodu, že je tento element natolik variabilní, že nelze dost dobře obsáhnout veškeré možné situace a především odlišné hráčské názory na něj. Nicméně různé konkrétní RP servery májí svá specifická pravidla, podle kterých je třeba se chovat.

Jsou ale obecné zásady, kterými se dá řídit na téměř všech hrách a jejich serverech:

Nezasahovat do lore - vaše jednání by nemělo narušovat nebo popírat oficiální lore hry. Pokud se snažíte nejen zapadnout s postavou do zaběhlého světa, ale i vytvořit něco nového - společenství, řád apod., nemělo by chybět věrohodné vysvětlení, jak do daného světa zapadá.

Nevnucovat svůj styl - každý hrajeme jinak. Neměli by jste nikoho nutit, aby dodržoval vaše postoje, a choval se, jak chcete vy. Toto neplatí například pokud jste oba v situaci/místě, kdy jsou reálie přesně dané. Například na území, kde jsou vyhlášeny InRP konkrétní zákony či kodex chování. 

Nenakládat s cizí postavou - postava, kterou ovládáte a řídíte je pouze ta vaše. Nepřísluší vám mluvit nebo emotit za jiného hráče. A zanechávat trvalé fyzické či psychické následky(zmrzačení, zabití, znásilnění nebo mučení) lze pouze po souhlasu obou stran. Toto opět neplatí, pokud se jedná například o dopadeného zločince, který vědomě jednal proti zákonům a náleží mu trest.

Nenakládat s důležitými NPC - hráčům nenáleží mluvit či emotit za důležité postavy světa. Leadry národů a frakcí či jejich hrdiny. Vyjímku tvoří pouze hráči nebo GM, kterým to dané NPC bylo výslovně svěřeno, nebo jim to bylo dočasně povoleno.