Lidožravý obr v Redridge

17.04.2015 00:00

Snad náhoda tomu chtěla, že se v tento páteční podvečer sešla malá skupinka dobrodruhů v hostinci u jezera v Redridge. Místní starosta vyhlásil odměnu měšce zlatých za halvu lidožravého obra, který zdecimoval tábor dřevorubců v horách severně od města. A právě z toho důvodu tu byl Draik Blacklight, potulný světlonoš, dobrodruh a lovec příšer. Stál skloněn nad mapou hor rozloženou po stole a zkoumal, kde by asi obr podle dostupných informací právě teď mohl být. Během toho do útulné hospůdky vstoupila mladá potulná mágyně Veraine. Ti dva se dříve již krátce potkali a jeden druhého pozdravili s letmým úsměvem. Dívka si přisedla, zřejmě ze zvědavosti ke stolu a oba se dali do hovoru, který se na obra stočil velmi rychle. Po pár větách do hostince vešla podivná existence, po následném představení označená jako profesor Reag. Bezpochyby unikátní exemplář, dost možná jediný svého druhu. Začal krokovat hostinec a něco si vehementně psát do notesu. Krátce na to vešel podsaditý trpaslík, sklepávající si vodu z kapuce a namířil si to rovnou k pultu, žádaje zásoby.

 

Draik se rozhovořil o obrovi, jeho drancování oblasti i odměně vypsané na jeho hlavu a uvědomil si, že ho kromě Veraine poslouchají i tito další dva přítomní. Vzhledem k tomu, že obr předtím rozprášil a z části sežral celou četu místní domoobrany, slovo dalo slovo a vypravila se na něj celá skupina. Redknife, onen trpaslík, byl znamenitý stopař z Loch Modan a díky jeho umu dokázali i během deště rychle postupovat po stopách, které montrum zanechalo. Cesta skrz kaňony, které okupovalo několik skupin gnolů nebyla zrovna snadná, ale nehrozilo žádné zásadní nebezpečí. Gnolové doráželi a pan profesor se s jednou skupinou jal diplomaticky dohadovat svým mečem a štítem, nutno dodat, že úspěšně.

 

Když konečně obra dostihli, valil obrovský balvan ke kraji strmého srázu přímo nad městem samým. Těžko říci, jestli jeho omezený mozek spřádal záškodnický plán, nebo to byla shoda náhod. Dobrodruzi nemohli na nic čekat a pustili se do něj. Veraine po krátké přípravě začala metat ohnivá kouzla, která se sice o kůži příšery tříštila, přesto však zanechávala různě vážná zranění, Redknife pálil z pušky a když se nedařilo, vrhl velice přesně sekerku a trefil obra do hlavy. Draik poskakoval kolem obra, dorážel na něj a snažil se hlavně upoutat jeho pozornost a rozptýlit ho, aby ostatní měli možnost zaútočit. Profesor stál na pahorku kus dále a něco si horečnatě zapisoval do notýsku. Bitva se přiostřila. Obr, rozběsněný zásahy se zuřivě oháněl a Draika i Reaga, zapojivšího se do souboje, odhodil několik metrů daleko. Redknife se tak tak vyhl rozšlápnutí a pustil se do příšery v zoufalství loveckým tesákem a pan profesor dokonce pěstmi. Draik rovněž přišel o zbraň, špatně vrženou, ale jak se ukázalo měl v rukávu eso v podobě precizně nabroušených hran a výstupků na štítu. Pod jejich náporem a několika dobře směřovaných kouzlech od Veraine začal lidožrout umdlévat. Když už všichni mleli z posledního, on padl jako první. 

 

Jelikož starosta vypsal odměnu měšec zlatých na hlavu a zrůda měla k překvapení všech dvě, uřízli obě a vydali se pro výplatu. Peníze si rozdělili rovným dílem a po krátkém posezení se rozešli. Nikdo z nich nevěděl, jestli se znovu setkají, či ne. Ale na to, že spolu bojovali poprvé byli poměrně dobře sehraní a osud možná pro tuto skupinku chystá víc než oni tuší. Možná i více, než na co jsou připraveni.