Slovníček pojmů

RP - Roleplay

RPer - hráč provozující RP

Event - připravená událost hráčem, nebo speciálním eventérem či gamemasterem. Ten pak celou tuto událost vede zamýšleným směrem, reaguje za NPC postavy s eventem související, vyhodnocuje případně hody/roll hráčů. Eventy bývají vyhlašovány většinou s předstihem a na určité datum a čas, může jít ale i o spontální akci.

Lore - Oficiální informace o světě. To čítá historii, veškeré informace o rasách a národech, konrétních skupinách a důležitých osobách ve světě působících, stejně jako zajímavých a důležitých místech. V podstatě se dá říct, že cokoliv oficiálně propagovaného tvůrci hry je lore.

Emot - opis pohybů a činů postavy. Je to vzkaz pro kolemstojící hráče, co daná postava dělá a na co mohou reagovat. Například ve WoW se zapysuje do chatového okna zadáním /e tocochcemedoemotunapsat. 

InRP - se označuje stav, kdy je hráč zrovna "v postavě"

OOC - z anglického Out Of Character. Značí stav, kdy hráč nehraje postavu, ale například si potřebuje někam doběhnout, vytěžit surovinu nebo si jen tak zablbnout ve hře. Činy provedené OOC postava prostě neudělala. Nelze se ale prohlásit za OOC během souboje, útéct a pak to v bezpečí zrušit. Pokud utečete ve stavu OOC, jako by se to nestalo a vaše postava je stále až po uši v boji.

OP - neboli OverPower. Tato zkratka se používá pro postavy či jejich činy, které jsou neúměrně nadřazené situaci a okolí. Takových věcí se nejčastěji dopouští méně zkušení hráči, nebo takoví, kteří mají potřebu všechno vyhrát a být ve všem nejlepší. OP je například, když se na osamělého hrdinu sesype mnohatisícová po zuby ozbrojená armáda ze všech stran a on je všechny vyřídí jednou rukou. Nebo když v letu skočí na záda draka, zabije ho jednou ranou kapesním nožíkem, seskočí kilometr dolů na zem a po lehkém přidřepnutí při dopadu sebevědomě odejde. Nebo když šlechtična vlásenkou vyháčkuje vězeňskou celu, jejíž zámek je dělaný tak, aby jej neotevřel ani nejlepší zloděj. Zkráceně: být a chovat se OP není zrovna dobrá vizitka.

Fail - Čin, který je prohřeškem proti lore, nebo se neshoduje se situací. Fail, nebo-li selhání je, když vaše postava mluví o informacích, které ona neví (i když vy je můžete vědět jako hráč), nebo když prosazuje historická fakta, která ve skutečnosti nejsou pravdivá, nebo se odehrály jinak.